2 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyła się coroczna konferencja prasowa zorganizowana przez firmę Sumi Agro Poland. Dokonano na niej podsumowania kończącego się roku i przedstawiono plany i zamierzenia na przyszły sezon.

Nowe akarycydy

Pierwszy z prelegentów Paweł Banach omówił nowości w ofercie firmy oraz zmiany w rejestracji produktów. Jednym z nich, który niedawno uzyskał rejestrację jest preparat do zwalczania przędziorków Nissorun Strong 250 EC. Jest to następca środka o bardzo podobnej nazwie Nissorun 050EC, którego rejestracja wygasła w 2015 roku. Nowy środek powstał na bazie tej samej substancji czynnej heksytiazoks. Ma jednak nowoczesną formulację. Opakowania po zużyciu środka mogą być traktowane jak odpady komunalne. Zaleca się ich zwrot, ale ze względów formalnych nie ma takiego wymogu. Środek dzięki silnej koncentracji można stosować w mniejszych dawkach. Cechuje go także wydłużony względem poprzednika okres stosowania. Zabiegi można wykonywać od rozpoczęcia wegetacji aż po zbiory. Istnieje możliwość stosowania go w mieszankach z Ortusem 05 SC a także z innymi akarycydami. Jest on bezpieczny dla ludzi i organizmów pożytecznych. Podstawowa rejestracja dla tego akarycydu dotyczy jabłoni, ale już w ramach zastosowań małoobszarowych można go stosować w truskawkach, gruszach i niektórych warzywach uprawianych pod osłonami.

Prezes Sumi Agro Poland Tomasz Malczewski często zabierał głos i chętnie odpowiadał na pytania gości
Prezes Sumi Agro Poland Tomasz Malczewski często zabierał głos i chętnie odpowiadał na pytania gości

Kolejnym, tym razem zupełnie nowym produktem przędziorkobójczym jest Kanemite 150 EC wyprodukowany w oparciu o nową substancję czynną acekwinocyl. Choć na tę chwilę środek posiada rejestrację wyłącznie na zwalczanie przędziorka owocowca na jabłoni, to prace nad rozszerzeniem zakresu stosowania o między innymi truskawkę i niektóre warzywa już trwają. Cechą unikalną jest zwalczanie wszystkich form rozwojowych szkodnika (jaja i formy ruchome).

.

Paweł Banach przedstawił nowości i zmiany w rejestracji preparatów Sumi Agro
Paweł Banach przedstawił nowości i zmiany w rejestracji preparatów Sumi Agro

Do ochrony ziemniaków

Sumi Agro zdecydowało się także na zaistnienie w segmencie ochrony ziemniaka. W tym względzie nowością jest Mixanil 425 SC. Daje on roślinom ochronę przed zarazą ziemniaczaną. Preparat łączy dwie substancje czynne: cymoksanil i chlorotalonil. Jego stosowanie przeciwdziała odpornościom, a dodatkowo może być stosowany jako środek alternatywny dla produktów opartych na mankozebie. Do zwalczania zarazy ziemniaka stosować można także dwuskładnikowy fungicyd Lieto 66 WG. Poza cymoksanilem, oddziaływającym wgłębnie, zawiera zupełnie nową substancję czynną zoksamid o działaniu kontaktowym.

Rozszerzone rejestracje

Paweł Banach opowiedział także o rozszerzeniach rejestracji dobrze znanych środków takich jak Mospilan 20 SP, Topsin M 500 SC czy Kendo 50 EW. Pierwszy ze środków to insektycyd o najszerszym w Polsce zakresie wykorzystania obejmującym ponad 250 zastosowań. Firma prowadzi aktywne starania o rozszerzenie rejestracji zwłaszcza w segmencie upraw małoobszarowych. Produkcja niektórych gatunków podlegających tej klasyfikacji jak na przykład truskawki, czy maliny odgrywa przecież znaczącą rolą nie tylko w skali naszego kraju, ale i świata. Inne uprawy mają mniejsze znaczenie jednak ich właściciele zostaną wyposażeni w możliwość legalnej ochrony roślin. W 2016 roku Sumi Agro planuje wprowadzić na rynek preparaty oparte o substancje feromonowe do zwalczania szkodników. Paweł Banach przedstawił też zmiany w klasyfikacji wprowadzone na mocy Rozporządzenia UE 1272/2008. Poinformował, że wszystkie produktu z gamy firmy przeszły już proces reklasyfikacji i bez przeszkód mogą być wprowadzane do obrotu. Na etykietach widoczne będą nowe piktogramy, które będą jedynymi obowiązującymi od 01.06.2017 r. na unijnym rynku.

Dr Daniel Zawada przedstawił proces badania zdrowotności zbóż
Dr Daniel Zawada przedstawił proces badania zdrowotności zbóż

Pozostali prelegenci, dr Wojciech Pusz oraz dr Daniel Zawada, mówili o wzmacnianiu zdrowotności zbóż. Sumi Agro prowadzi aktywne badania także i na tym polu. Zbigniew Dąbrowski zreferował zaś innowacyjną metodę ochrony sadów jabłoniowych przed aktywnością przędziorków. Krótkie warszawskie spotkanie dało sadownikom i plantatorom warzyw polowych dwie istotne informacje. Pierwsza z nich to wprowadzenie na rynek preparatów opartych o nowe substancje czynne co przeciwdziała budowie odporności, rozszerza wachlarz możliwości ochrony upraw. Druga natomiast dotyczy znaczenia stosowania legalnych środków o potwierdzonym wpływie na rośliny, ich owoce oraz środowisko naturalne. Leży to w interesie plantatorów i nabywców ich produktów, a więc nas wszystkich.

Zmiany w rejestracjach produktów Sumi Agro