Żywność ekologiczna zmniejsza ryzyko zachorowania na raka? Potrzebne są dalsze badania.
Z najnowszych badań wynika, że żywność ekologiczna zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Przeprowadzono je we Francji na grupie 70 tys. dorosłych osób, głównie kobiet w wieku średnim. Z informacji podanych przez  JAMA Internal Medicine wynika, że osoby nich które regularnie spożywały żywność ekologiczną chorowały na nowotwory o 25% rzadziej.

Rak piersi i chłoniaki a zdrowy styl życia i odżywianie się

Naukowcy zaobserwowali szczególnie wyraźny spadek zachorowań u kobiet po menopauzie. Dotyczył on raków sutka i chłoniaków. Badacze stwierdzili , że wyniki mogą być związane z unikaniem syntetycznych pestycydów wykorzystywanych czasami w rolnictwie i ogrodnictwie, które zostały uznane za rakotwórcze przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Jednak uzyskane wyniki niekoniecznie oznaczają, że to właśnie żywność ekologiczna zdecydowanie zmniejsza występowanie raka. Jest także możliwe, że osoby dorosłe, które spożywają żywność ekologiczną, mogą również mieć zdrowsze nawyki dotyczące stylu życia. To także może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka. Badanie trwało 5 lat, co zdaniem niektórych także może być czasem zbyt krótkim, niepozwalającym na sformułowanie kategorycznych wniosków.

Wezwanie do dalszych prac

Oficjalny komunikat wydany przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda wzywa do dalszych prac nad tym tematem badawczym. Jednocześnie przedstawiciele amerykańskiej jednostki wskazali pewne niedostatki i ograniczenia dotychczas przeprowadzonych już działań. Ich wątpliwości wzbudziła m.in. budowa kwestionariusza użytego we Francji.  Opublikowane ostatnio wyniki stoją też w sprzeczności z informacją podaną przez Uniwersytet w Oxfordzie w 2014 roku. Badanie przeprowadzone przez angielską uczelnię na terenie UK wykazało bowiem nieznaczny wzrost zachorowań na raka wśród kobiet regularnie jedzących żywność ekologiczną. Niezależenie od informacji napływających z różnych ośrodków badawczych, żywność ekologiczna cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W USA w latach 2007-2016 jej sprzedaż podwoiła się. Dwa lata temu udział takich produktów w strukturze sprzedaży żywności w tamtym kraju wynosił 5,5%.

Źródła: US News, Uniwersytet w Oxfordzie