Dla nas cebula to wyzwanie! ONION LEADER 2019
Cebula to warzywo, którego wzrost i rozwój ściśle skorelowany jest ze ilością światła i długością dnia. Dlatego tak ważne w uprawie cebuli jest przestrzeganie terminów siewu i dopasowanie ich do typu odmian, a także zapewnienie jak najlepszych warunków do szybkiego kiełkowania nasion i równomiernych wschodów. W związku ze zmiennością warunków pogodowych okazuje się, że każdy sezon jest inny i wymaga odmiennych rozwiązań produkcyjnych i uprawowych, które związane są ze stosowaniem herbicydów, środków ochrony roślin, nawozów czy też koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego właśnie wsparcie doradców w uprawie cebuli okazuje się cenne i potrzebne.

Coroczne trudności występujące w uprawie cebuli pomaga pokonywać serwis doradczy Onion Leader, prowadzony przez firmę Syngenta. Mamy bardzo dobre i niezawodne odmiany cebuli, jak Medaillon F1, Progression F1, Vision F1, Wellington F1, Motion F1 i Action F1 oraz dwie odmiany w typie hiszpańskim Bratko F1 i Banko. Wraz z nimi oferujemy producentom pełne wsparcie w zakresie technologii uprawy – mówi Tomasz Górski, dyrektor działu nasion warzyw w firmie Syngenta. Program Onion Leader jest znany i ceniony przez producentów, którzy swoją produkcję opierają na odmianach tej hodowli. Mogą oni liczyć na pomoc doradców, którzy w sezonie często lustrują plantacje, pomagają w identyfikacji chorób, wykrywaniu szkodników czy też przy wyborze najlepszej strategii zwalczania chwastów. Tu dobrym rozwiązaniem jest np. użycie po wschodach cebuli herbicydu Boxer 800 EC, który znakomicie zwalcza szerokie spektrum wschodzących chwastów, wykazując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa dla młodych roślin cebuli.

Plantacja cebuli odmiany Medaillon w Bąbolinie

Takie bezpośrednie wsparcie producentów  procentuje – wysokimi plonami i jakością końcowego plonu. Doskonałym tego przykładem był sezon 2018, który już na starcie obfitował w anomalie pogodowe. Kwiecień okazał się wyjątkowo ciepły, a przy tym suchy. By zatem uzyskać dobre wschody cebuli i jednocześnie poradzić sobie z chwastami, konieczne były niestereotypowe działania. W ciągu sezonu mamy stały kontakt z wieloma producentami, często jesteśmy na ich polach, lustrujemy plantacje i staramy się dobrać najlepsze rozwiązania, by zapewnić stabilny wzrost roślin i nie dopuścić do rozwoju chorób czy gradacji szkodników – mówi Władysław Tokarczyk, koordynator programu Onion Leader. Wizyta doradców na polach produkcyjnych pozwala lepiej i efektywniej prowadzić ochronę upraw przed chorobami i szkodnikami. Często się jednak okazuje, że na plantacjach są już oznaki chorób i w takich sytuacjach wskazane są zabiegi, ale środkami o działaniu interwencyjnym. Tu bardzo często najlepszym rozwiązaniem jest Scorpion 325 SC. To fungicyd zarejestrowany do zwalczania alternariozy i rdzy pora, ale okazuje się również skuteczny w ograniczaniu Stemphylium, coraz powszechniejszej choroby na polskich plantacjach. Nie raz już przekonaliśmy się o wysokiej skuteczności preparatu Scorpion, dlatego jest on często używany przez plantatorów cebuli – podkreśla Władysław Tokarczyk.

Wysoka zdrowotność roślin w czasie uprawa to zasługa dobrze dobieranych preparatów z udziałem m.in. Scorpion 325 SC

Uczestnictwo w programie Onion Leader jest też okazją do wymiany doświadczeń między producentami. Rok rocznie organizowane są dla nich wyjazdy studyjne do różnych krajów związanych z produkcją cebuli (w 2016 r. – do Czech, 2017 r. – do Niemiec, 2018 r. – na Białoruś). Dzięki temu producenci mogą zobaczyć, jak prowadzona jest uprawa cebuli w innych krajach, wymienić się doświadczeniami, poznać trendy. To pozwala lepiej planować produkcję i udoskonalać techniki uprawowe. Okazją do podsumowań są odbywające się we wrześniu warsztaty plenerowe w gospodarstwach producentów, którzy biorą udział w projekcie. Wówczas naocznie można się przekonać o tym, jak plonują poszczególne odmiany i docenić ich potencjał.

Uczestnicy Onion Leader Tour do Białorusi w 2018 roku

Onion Leader jest projektem ukierunkowanym na współpracę. To dzięki niemu producenci, którzy zdecydują się na uprawę odmian z portfolio firmy Syngenta, mogą być usatysfakcjonowani – zarówno plonami, jak i bardzo dobrą jakością cebuli. Dobrze wybrane odmiany, wsparte dobrymi środkami do ochrony upraw i profesjonalnym doradztwem, jakie oferuje program Onion Leader to dobra inwestycja!

Kolejny sezon wegetacyjny już rozpoczęty i kolejny rok ruszamy z projektem Onion Leader. Wraz z ekspertami Syngentami będziemy tak jak do tej pory przekazywać wszelkie informacje dotyczące aspektów związanych z produkcją cebuli. Raporty z Polski, relacje filmowe, ale również zalecenia produkcyjne dostosowane do aktualnie panujących warunków pogodowych. To wszystko dostępne jest bezpłatnie w naszym serwisie Onion Leader. Zapraszamy na pierwsze komunikaty: