W czasie pokazu odmian marchwi w Dworku w Mydlnikach, jakie towarzyszyło Sympozjum na temat uprawy marchwi i selerowatych, zaprezentowano aż 24 odmiany marchwi firmy Vilmorin-Mikado, w tym najnowsze odmiany i technologie stosowane w celu zwiększenia potencjału nasion oraz przedstawiono procesy zapewniające najlepszą jakość nasion. Na szczególną uwagę zasługują tutaj również prezentacje odmian marchwi o podwyższonych walorach zdrowotnych.