Sprawdzone i nowe odmiany kukurydzy super słodkiej, cz. 1

Prezentacji odmian dokonał Zbigniew Chuchnowski z firmy Syngenta


Pod koniec sierpnia na polach gospodarstwa Warpol odbyło się spotkanie warzywnicze. Zaprezentowane zostały na nim sprawdzone i nowe odmiany kukurydzy super słodkiej z asortymentu firmy Syngenta. Spotkanie to prowadził przedstawiciel tego podmiotu Zbigniew Chuchnowski i to on dokonał przeglądu odmian oraz ich charakterystyki.

Odmiany kukurydzy super słodkiej i słodkiej

Firma Syngenta w swej ofercie posiada odmiany kukurydzy słodkiej, określanej także jako normalnie słodka. W tej grupie warto wymienić wczesne kreacje, takie jak Spirit F1 czy Starshine F1, które doskonale sprawdzą się przy najwcześniejszych terminach siewu i jednocześnie dają możliwość wydłużenia procesu produkcji ze względu na krótki okres wegetacji. Dysponujemy także odmianami późniejszymi, jak choćby Element F1 czy Kooper. Pierwsza z nich o średnim okresie wegetacji, wysokim plonie, bardzo dobrej jakości długich kolb dobrze zapylonych z długimi ziarniakami, natomiast druga o dłuższym okresie wegetacji, doskonale dopasowana do upraw późniejszych dająca również wysoki plon dobrej jakości. Chciałbym jednak zwrócić państwa uwagę na szeroki wybór odmian super słodkich. Na tej kolekcji znajdują się wyłącznie takie ponieważ jest to dominujący typ uprawiany w Polsce – poinformował we wstępie swego wystąpienia Z. Chuchnowski. Normalnie słodkie uprawia się raczej ze względu na szybki okres wegetacji i możliwość wcześniejszego zbioru. Szeroki asortyment firmy Syngenta pozwala jednak dopasować odmianę do potrzeb plantatora, czy ściślej mówią, zapotrzebowania rynkowego, któremu warzywnik zamierza sprostać. W kwaterze pokazowej odmiany późne wysiano 15 maja. Cztery dni później wykonano siew odmian o średnim okresie wzrostu, zaś 23 maja tych o najkrótszym. Chodziło o to, by zbiór przypadł w jednym czasie. Był on planowany na pierwszy tydzień września. Ze względu na niezwykle wysokie temperatury panujące w sezonie 2018 dokonano go 28 sierpnia.

Odmiana Overland F1

Odmiana Overland F1

To przodująca odmiana w asortymencie firmy Syngenta w całej Europie.  Cieszy się dużym powodzeniem zarówno na świeżym rynku jak i w przetwórstwie  ze względu na swoją uniwersalność i powtarzalność plonowania w różnych rejonach i warunkach uprawy. To wariant znany i ceniony w Polsce z uwagi na bardzo dobrą wydajność. Okres wegetacji wynosi w sezonie o standardowym przebiegu pogody 83 dni. Odmiana wykazuje tolerancję na choroby kukurydzy w naszym klimacie. Odznacza się wysoką trwałością polową. Kolby są wyrównane. Ich długość to zazwyczaj 20 cm, a średnica 5,3 cm. Ziarniaki są długie. Zapylenie kolb jest na dobrym poziomie, co sprawia, że uzyskiwany plon jest na ogół wysoki.

Odmiana Moreland F1

Kwatera z odmianą Moreland F1

Swą charakterystyką jest podobna poprzednio omawiany wariant. Jakość kolb jest porównywalna. Sprawdza się dobrze w uprawie w Polsce.

Kolby odmiany Morland F1

Okno zbiorcze jest tu jednak nieco krótsze. W warunkach stresowych warto być czujnym i nie opóźniać zbytnio terminu zbioru. Wymagania stanowiskowe są bardzo podobne w przypadku obu odmian. Można je traktować zamiennie np. w warunkach ograniczonej dostępności materiału siewnego jednej z odmian.

 

Odmiana GSS 14184 F1

Kwatera z odmianą 14184 F1

Dedykowana na dobre stanowiska, zasobne w wodę lub gdzie jest możliwość podlewania. Zapewniając dobre warunki uprawy można uzyskać wysoki uzysk ziarna. Jest to możliwe dzięki długim kolbom. Osiągają one 23 cm i duża średnicę, wynoszącą 5,4 cm. W warunkach stresowych może pojawić się niedopylenie czubków kolb, dlatego ważny jest wybór dobrego stanowiska dla tej odmiany. Okres wegetacji jest tu o 1 dzień krótszy niż u poprzednio wymienionych odmian. Rośliny trzech wymienionych do tej pory odmian rosną dość podobnie i osiągają przeważnie wysokość 220 cm.

Odmiana GSS 8529 F1

To także odmiana, która potrzebuje dobrych warunków. Powinna być podlewana, jeśli deszcz nie pada regularnie. Wymaga ciepła, więc wybornie udaje się na Węgrzech i we Francji, gdzie jest najpopularniejsza odmianą z asortymentu firmy Syngenta. Cechą charakterystyczną jest silny wzrost. Rośliny dorastają do 260cm. Okno zbiorcze jest dość długie. Kolby są ciężkie, przeważnie o długości 20 cm. W polskich warunkach klimatycznych wysoki może być odsetek niedopylonych czubków kolb. Mają one jednak wysoka liczbę rzędów, wynoszącą 18-20, a ziarniaki są długie. To sprawia, że uzysk ziarna jest zadowalający.

Odmiana GSS 3951 F1

Kwatera z odmianą GSS 3951 F1

To odmiana o okresie wegetacji wynoszącym 81 dni. W kwaterze pokazowej została ona wysiana 19 maja. W dobrych warunkach możliwe jest do uzyskania średnie okno zbiorcze kolb, dobrej jakości ziarna, nawet na roślinach które wykazują objawy starzenia się ze względu na niedobór wody. Odmiana ta potrzebuje dość dobrego stanowiska i najlepiej nawodnienia. W takich warunkach kolby są dopełnione. Ich długość to zazwyczaj 21 cm. Ziarniaki głębokie, 12-13 mm. Kolby nadają się do sprzedaży również na świeżym rynku. W Polsce wciąż jest testowana. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że okno zbiorcze jest raczej niezbyt długie.