ABC zwalczania chorób grzybowych warzyw kapustnych (cz. I) – choroby grzybowe
W celu uzyskiwania optymalnych rezultatów w zapobieganiu porażenia warzyw kapustnych przez choroby grzybowe. bardzo ważna jest znajomość terminów rozpoczęcia ich zwalczania. Ważna jest także właściwa ocena presji patogena, właściwy termin i technika zabiegu oraz dobrze dobrany preparat zwalczający daną chorobę.

Sucha zgnilizna kapustnych

Pierwsze objawy suchej zgnilizny na liściu kapusty

Powodowana jest przez grzyb Leptosphaeria biglobosa. Pierwotnym źródłem infekcji jest gleba, w której grzyb zimuje na resztkach roślinnych, a także nasiona. W okresie produkcji rozsady pierwsze symptomy choroby pojawiają się dopiero po 2-3 tygodniach od siewu nasion. Podczas podlewania siewek lub starszej rozsady patogen przenoszony jest z wodą na zdrowe rośliny. Siewki zakażane są też w czasie pikowania. W warunkach polowych patogen przenosi się z wodą podczas ulewnych deszczów i na narzędziach uprawowych, w czasie prac pielęgnacyjnych.

Choroba niszczy system korzeniowy w okresie produkcji rozsady i w okresie przedzbiorczym. System korzeniowy chorych roślin najczęściej jest całkowicie zniszczony. Silnie porażone rośliny nie rosną, więdną, przebarwiając się na niebiesko-czerwono, przewracają i zamierają. Na porażonych liściach pojawiają się owalne jasnobrązowe zapadające się plamy.

W trakcie przechowywania główek kapusty, pochodzących z chorych roślin, następuje infekcja podstawy liści przy głąbie, powstają brązowe czerniejące plamy na liściach wewnętrznych. Porażone główki kapusty nie nadają się do długotrwałego przechowania.

Nasilenie choroby zależy od warunków atmosferycznych w danym roku. Zabiegiem ograniczającym wystąpienie choroby jest przedsiewne zaprawienie nasion, zgodnie z zaleceniami programu ochrony warzyw. Należy przestrzegać prawidłowego zmianowania. Do ochrony chemicznej wskazane jest stosowanie preparatu Scorpion 325 SC, w początkowej fazie zawiązywanie główek kapusty do osiągnięcia pełnej wielkości. Na plantacjach kalafiora i brokułów zabiegi tym fungicydem rekomendowane są od fazy wiązania róży do osiągnięcia przez nie pełnej wielkości. Rekomendowany tutaj produkt Scorpion 325 SC zasługuje na uwagę z kilku powodów: działanie 2 substancji czynnych (azoksystrobina, difenokonazol), szeroka rejestracja, efekt „zielonego liścia” i niskie pozostałości. Warto pamiętać, że stosowany do zwalczania tej choroby będzie zwalczał również takie choroby jak: mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna, antraknoza, plamistość pierścieniowa i inne w zależności od gatunku. Ważne jest aby produkt ten stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2, a minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Substancja aktywna Zawartość s.a. (mg/kg) NDPP (mg/kg) Procent normy
Azoksystrobina Difenokonazol 0,036 0,072 1,0 0,4 3,6 18
Fluopyram Tebukonazol 0,099 0,053 0,40 0,40 24,75 13,25
Boskalid Piraklostrobina 0,13 0,034 2,0 0,5 6,5 6,8

Szara pleśń

Powodowana jest przez Botryotinia fuckeliana. Patogen rozwija się najszybciej w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (95-100%) i w temperaturze 15-20oC. Sprzyja mu także mała ilość światła, osłabienie roślin innymi chorobami, niedobór wapnia i potasu w glebie. W trakcie uprawy, w okresie tworzenia główek i przed zbiorem grzyb atakuje obumarłe lub mechanicznie uszkodzone części roślinne oraz główki.

Ochrona.W czasie wegetacji, w okresie wystąpienia sprzyjających warunków do rozwoju choroby, powinno się przeprowadzić 1-2 opryskiwania zalecanymi środkami. Ostatni zabieg na kapuście przeznaczonej do przechowania z zachowaniem okresu karencji. Do ochrony chemicznej wskazane jest stosowanie preparatu Scorpion 325 SC, w początkowej fazie zawiązywanie główek kapusty do osiągnięcia pełnej wielkości. Również na plantacjach kalafiora i brokułów zabiegi fungicydem rekomendowane są od fazy wiązania róży do osiągnięcia przez nie pełnej wielkości.

Brak odpowiedniego zabezpieczenia kapust ma okres przechowywania może skutkować takimi objawami

Do ostatnich opryskiwań zapobiegawczych wykonywanych bezpośrednio przez zbiorem warto zastosować preparat Amistar 250 SC w dawce 0,8 l/ha. W przypadku tego fungicydu na uwagę zasługuje krótka karencja – nawet 3 dni (w zależności od uprawy), szerokie spektrum zwalczanych chorób, możliwość jego zastosowania w uprawie kapusty, kalafiora, ale również na plantacjach cebuli, marchwi, selera, pora czy pomidora. Produkt ten doskonale działa solo, bez mieszanek, w pełnej dawce, wykazuje przy tym bardzo skuteczne działanie zapobiegawcze. Ma również wyjątkowo długotrwałe działanie dzięki depozytowi substancji czynnej w kutykuli.

Pamiętajmy Amistar 250 SC (azyksostrobina) to produkt o działaniu wgłębnym i systemicznym do zwalczaniu czerni krzyżowych, szarej pleśni oraz takich chorób jak bielik krzyżowych oraz plamistość pierścieniowa. Warto go stosować na początku lub w drugiej połowie sezonu, gdyż wpływa nie tylko na zdrowotność, ale również na jakość łanu i jakość plonu.

Mączniak rzekomy kapustnych

Jego objawy to żółte, purpurowe lub brunatne plamy o nieregularnym kształcie, które tworzą się na górnej powierzchni liści. Z kolei na spodniej stornie liści widoczny są białe lub szare zarodniki grzyba. W przypadku dużego nasilenia zarodnie powstają także na górnej powierzchni liści. Porażone róże kalafiora, brokułu i główki kapusty mogą nie nadawać się do handlu. Mączniak rzekomy jest szczególnie niebezpieczna w okresie tworzenia róż kalafiora i brokułu. Rozwojowi sprzyjają gęste mgły, słabe opady deszczu, długo utrzymująca się na liściach wilgoć i temperatury nocne wynoszące 8–16°C oraz temperatury dzienne utrzymujące się poniżej 24°C.

W przeciwdziałaniu tej choroby ważne jest usuwanie dziko rosnących chwastów z rodziny krzyżowych. Aby skutecznie zwalczać chorobę, należy odpowiednio wcześnie i często stosować fungicydy. Niezwykle ważnym produktem w uprawie kapustnych jest Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG, który jest podstawowym produktem do walki z mączniakiem rzekomy w rozsadnikach warzyw kapustnych, gdzie polecany jest w dawce 2,0 kg/ha. Produkt ten rekomenduje się stosować do fazy rozkładania liści. Warto pamiętać, że w uprawie brokułów i kalafiorów zarejestrowany jest do zwalczania takich chorób jak: bielik krzyżowych i rdza biała krzyżowych, przeciwko którym można wykonać nim maksymalnie 3 zabiegi w sezonie. Pierwszy zabieg należy przeprowadzić z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 lisica do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie. Ridomil Gold, należy stosować przede wszystkim zapobiegawczo, unikając stosowania interwencyjnego, nie stosować wyniszczająco. Przy przechodzeniu na ochronę fungicydami kontaktowymi, należy zachować krótszy odstęp między ostatnim zabiegiem preparatem Ridomil Gold, a kolejnym zabiegiem preparatem kontaktowym. Warto również wiedzieć, że preparaty stosowane na czerń krzyżową działają kompleksowo, gdyż chronią również plantację przed mączniakiem rzekomym kapustnych.

Mączniak prawdziwy kapustnych

Silnie porażone przed patogena liście żółkną od brzegu i mogą się na nich tworzyć brunatne nekrotyczne plamy. W ograniczeniu źródła ważne jest dokładne zebranie i zniszczenie resztek roślin po zbiorze plonu oraz głęboka oka. W zwalczaniu tego patogena doskonale wpisany w program ochrony kapustnych preparat Scorpion 325 SC. W przypadku brokułu będzie również zwalczał takie choroby jak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Na plantacjach kalafiora: czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Kapusty: czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.

Alternarioza kapusty – czerń krzyżowych

Patogen zimuje na polu, najczęściej w resztkach pożniwnych, pozostawionych po zbiorze przedplonu, a także na chwastach z rodziny kapustowatych, stanowiących jedno z ważniejszych źródeł rozprzestrzeniania się tej choroby. Pierwotnym źródłem infekcji są też nasiona. W okresie wegetacji zarodniki konidialne grzyba przenoszone są przez wiatr i wodę. Do masowego zakażenia roślin dochodzi wówczas, gdy temperatura powietrza wynosi 20-27oC, a rośliny zwilżone są przez okres co najmniej pięciu godzin lub gdy wilgotność powietrza dochodzi do 95-100% i utrzymuje się przez 18-20 godzin.

Początkowe objawy alternariozy na kapuście

Największa szkodliwość choroby na kapuście i innych gatunkach warzyw kapustnych występuje w okresie przedzbiorczym. W tym okresie choroba nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość plonu, obniża tylko wartość przechowalniczą główek kapusty. W okresach sprzyjających rozwojowi choroby rośliny trzeba opryskiwać 2-3 krotnie co 7–10 dni, fungicydami z grupy strobiluryn i innymi, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami programu ochrony roślin warzywnych. Wykonując ostatnie zabiegi przed zbiorem kapusty należy pamiętać o okresach karencji. W zwalczaniu tej choroby doskonale będą się sprawdzać Scorpion 325 SC oraz Amistar 250 SC.

Materiał promocyjny

W tekście wykorzystano m.in. zalecenia dotyczące IO kapusty głowiastej.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.