Nowe narzędzie do zwalczania nicieni
Producenci wielu gatunków warzyw mogą od tego sezonu korzystać z nowego nematocydu o nazwie Velum Prime do stosowania przeciwko nicieniom (wolno żyjącym oraz prowadzącym osiadły tryb życia) występującym w uprawie: ziemniaka (mątwik ziemniaczany, m. agresywny) oraz warzyw korzeniowych: marchew, pietruszka , seler, pasternak, burak ćwikłowy (guzaki, korzeniak szkodliwy, mątwik marchwiowy, krępaki). Produkt posiada zezwoleniem MRiRW nr R- 22/2020 z dnia 14.02.2020 r.

Velum Prime rekomendowany jest do zastosowania w dawce 0,625 l/ha przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej opryskując powierzchnie pola, a następnie mieszając na głębokość 10-20 cm na co najmniej 3 dni przed sadzeniem. Zalecana ilość wody w takiej aplikacji to 200-800 l/ha. W przypadku ziemniaka również dozwolona jest aplikacja rzędowa w trakcie sadzenia przy użyciu urządzeń wyposażonych w dysze opryskujące. Zalecana ilość wody w takiej aplikacji to 150-300 l/ha

Produkt ten w uprawach korzeniowych posiada rejestracje w takich gatunkach jak: marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy. Zarejestrowany jest w tych uprawach do zwalczania takich szkodników jak: guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju Trichodorus spp. i Tylenchorhynchus spp.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha. Rekomenduje się opryskiwanie całej powierzchni pola, następnie równomierne wymieszanie z glebą na głębokość 10-20 cm, na co najmniej 10 dni przed siewem/sadzeniem. Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Substancją czynną środka jest fluopyram, związek z grupy benzamidów, który należy do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) i jako fungicyd jest klasyfikowany wg FRAC do Grupy 7. Fluopyram jako związek nicieniobójczy nie stwarza aktualnie problemów związanych z odpornością szkodników. Natomiast przy wykorzystaniu tej substancji jako fungicydu należy postępować z zalecaną strategią antyodpornościową. Z tego też względu po zastosowaniu środka, do pierwszego przewidzianego w programie zabiegu grzybobójczego nie powinno się wybierać środków zawierających substancje czynne z grupy SDHI (wg FRAC grupa 7).

Źródło: informacja prasowa Bayer