Cebulowe Warsztaty Polowe w Ciencisku


 W dniu 31 sierpnia na plantacji cebuli należącej do Tomasza Janowskiego w miejscowości Ciencisko pod Strzelnem, spotkali się eksperci z branży ogrodniczej i plantatorzy cebuli by rozmawiać o różnorodnych aspektach agrotechnicznych związanych z cebulą w trakcie uprawy, zbiorów i w okresie pozbiorczym. Organizatorami Cebulowych Warsztatów Polowych w ramach Agro Akademii były firmy BASF oraz Seminis. Swój wkład w organizację wydarzenia wniosły także takie podmioty jak ADOB, Flortom oraz Agrarada. Taka kompozycja współpracujących firm musiała poskutkować kompleksową dyskusją na temat cebuli.

Pełne spektrum poruszanych zagadnień

Spotkanie otworzył Maciej Wita, reprezentujący głównego organizatora, firmę BASF. Mówiąc o ochronie cebuli, przypomniał, że BASF posiada szeroką gamę preparatów niezastąpionych w uprawie cebuli. Jednym z najbardziej znanych herbicydów doglebowych jest Stomp Aqua 455 SC, który zabezpiecza plantację przed zachwaszczeniem. Do ochrony upraw przed chorobami grzybowymi koncern oferuje plantatorom takie preparaty jak Cabrio Duo 112 EC, Signum 33 WG czy Acrobat MZ69 WG.

Maciej Wita z BASF mówi o ochronie cebuli

W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu plantatorów, głównie z Kujaw. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował m.in. portal www.warzywapolowe.pl

Cebula dobrze zebrana

Radosław Dziemiańczyk z firmy Agrarada

Przedstawiciel firmy Agrarada Radosławowi Dziemiańczyk, razem ze współpracownikami omówił zgromadzony na plantacji sprzęt do pracy na plantacjach cebulowych. Znalazła się tu przyczepa skorupowa marki Vaia, kopaczka do cebuli Holaras UR oraz deszczownia szpulowa Ferbo. Zaprezentowane zostały także kanały wykonane z cynkowanej stali do suszenia cebuli w przechowalni. Temat przechowywania cebuli szczegółowo podjął jeszcze w ostatnim tego dnia wystąpieniu Radosław Dziemiańczyk.

Jakie odmiany cebuli?

Głos zabrali także Radosław Grabowski i Paweł Skrzynecki z firmy Seminis. Pierwszy z prelegentów omówił kolekcję odmian cebuli zgromadzonej na polu na którym odbywało się spotkanie. Można było przyjrzeć się takim kreacjom jak Vares F1, Zambezi F1, Mississipi F1, SV 6646 NW F1, Premito F1, Baldito F1, SV 3557ND F1 czy SV 4774 NW F1. Na te ostatnią odmianę Radosław Grabowski zwracał szczególną uwagę. To bardzo plenna kreacja, cechująca się zaletami docenianymi przez coraz liczniejszą grupę plantatorów. Sprawia to, że jest ona najchętniej kupowaną odmianą w portfolio Seminis. Paweł Skrzynecki przedstawił zaś sytuację na rynku cebuli w Europie Zachodniej. Okazuje się, że jest ona zróżnicowana. W centralnej Francji notowane są wysokie zbiory, oscylujące wokół progu 75 t/ha. W Belgii, czy w północnych Niemczech sytuacja jest jednak znacznie gorsza i wygląda na to, że średnie plony jedynie nieznacznie przekroczą połowę wyżej wymienionej ilości.

Nawożenie musi być zbilansowane

Nie zabrakło także informacji o żywieniu cebuli. Trafne skonstruowanie programu nawożenia możliwe jest wyłącznie w oparciu o analizę chemiczną gleby oraz znajomość wymagań uprawianego gatunku, w tym wypadku cebuli. Jednak w lata o takim przebiegu pogody jak w 2017 roku konieczne jest dolistne uzupełnienie składników, które nawalne deszcze mogły przepłukać z gleby. Zagadnienie to poruszył Włodzimierz Prus z firmy ADOB, która specjalizuje się w produkcji nawozów dolistnych, takich jak na przykład ADOB®Bor czy ADOB®Ca IDHA. W portfolio tego podmiotu znajdują się profesjonalne produkty, których aplikacja zależnie od potrzeb pozwala na precyzyjne niwelowanie braków i jest przy tym niezwykle efektywna, także finansowo.

Włodzimierz Prus z firmy ADOB