Na łowickim spotkaniu pomidorowym, które 24 stycznia odbyło się w ramach Agro Akademii Pomidorowej BASF omówiono i przedyskutowano rozliczne tematy składające się na kompleksowe zagadnienie profesjonalnej uprawy pomidorów gruntowych. Pośród nich znalazły się zagadnienia związane z zakładaniem plantacji.

Dr inż. Jerzy Zabost, który wespół z Maciejem Witą z BASF otwierał spotkanie

Czym kierować się przy wyborze odmiany?

O uprawianych odmianach pomidora gruntowego mówiła Małgorzata Zadura z Hazera Poland. Na rynku jest ich obecnie ponad 100, a w gronie odmian oferowanych przez firmę Hazera Poland także jest wiele interesujących propozycji. Czym więc kierować się dokonując wyboru? Jest z pewnością kilka kryteriów na które warto zwrócić uwagę.

Małgorzata Zadura Hazera Poland

Na zbiór ręczny polecane są takie odmiany jak Surya F1, Galilea F1, Tyanna F1, Olga F1 i Tribeca F1. Dają one doskonałej jakości plon, jednak zbiór prowadzi się na wiele razy. Na zbiór kombajnowy polecane są takie odmiany jak Jet F1, Edimar F1, Joel F1, Cruiser F1, ISI 31060 (Rover F1), Calista F1, czy Contact F1. Wykształcają one owoce mniejsze, twarde, z wysoką trwałością polową. Owoce łatwo odchodzą od szypułki, cechuje je wysoka zdrowotność i łatwość uprawy.  Na zbiory mieszane, a więc o bardziej uniwersalnej charakterystyce są takie odmiany jak Rover F1, Calista F1 i Contact F1. Poza kwestią zbioru wybór odmiany powinien być także determinowany areałem uprawy, czy zróżnicowaniem terminu zbioru. Najwcześniejszą odmianą w ofercie Hazera Poland jest Jet F1, ale wczesny plon zapewni także Edmar F1. Odmiany uprawiane na przecier to przede wszystkim Surya F1, Calista F1, Jet F1 i Edimar F1. W przypadku pomidorów na kostkę, zakłady przetwórcze chętnie kupią owoce odmiany Rover F1, Calista F1 i Galilea F1. Propozycje na świeży rynek to Galilea F1, Tyanna F1 czy Tribeca F1. W przypadku, gdy plantator nie ma określonego odbiorcy i zależy mu na wariancie jak najbardziej uniwersalnym, to optymalnym wyborem będzie Rover F1 lub Calista F1.

Zdrowotność kluczem do sukcesu

Sławomir Mechacki HM Clause

Jedną z najważniejszych cech odmian pomidorów przeznaczonych do uprawy polowej jest odporność na patogeny, które je atakują co prowadzi do redukcji plonu, a więc i rentowności prowadzenia plantacji. Sławomir Mechacki reprezentujący firmę HM Clause wstępną część swego wystąpienia poświęcił na omówienie oznaczeń używanych do określania odporności odmian pomidorów i wyjaśnienia ich znaczenia, by plantatorzy łatwiej mogli korzystać z katalogów firmy HM Clause i dzięki temu w sposób bardziej świadomy dokonywać wyboru uprawianej odmiany w sposób lepiej dostosowany do warunków uprawy panujących w ich gospodarstwach. Zaletą odmian HM Clause są wysokie odporności na wiele patogenów, co znacznie ułatwia ochronę chemiczną. Należy jednak pamiętać, że cechy genetyczne, choćby bardzo sprzyjające, nigdy nie zagwarantują naprawdę wysokiej zdrowotności, jeżeli pozbawimy plantację ochrony zwłaszcza w warunkach silnej presji czynników chorobotwórczych.

Skrót Typ choroby /szkodnika Nazwa choroby/szkodnika
Ff Grzyb Brunatna plamistość liści pomidora
Fol Grzyb Fuzarioza pomidora
For Grzyb Fuzaryjna zgorzel szyjki i podstawy łodygi
Ma, Mi, Mj Nicień Nicienie
Pl Grzyb Korkowatość korzeni pomidora
Pst Bakteria Bakteryjna cętkowatość pomidora
Ss Grzyb Srebrzystość liści
ToMV Wirus Mozaika tytoniu na pomidorze
TSWV:TO Wirus Brązowa plamistość pomidora
TYLCV Wirus Żółty wirus mozaiki pomidora
Va Vd Grzyb Wertycylioza pomidora

 

Pomidory gruntowe z rozsady

Rozsada pomidorów dostarczona na spotkanie przez Grupę Mularski

Grupę Mularski, która swą działalność prowadzi pod 46 ha szklarni zatrudniając blisko 450 pracowników, reprezentowali Daniel Babij i Marcin Portka. Pierwszy z prelegentów omówił zasady zamawiania rozsady oraz sposoby jej produkcji.

Marcin Portka Grupa Mularski

Jednym z udogodnień poczynionych w ostatnim czasie jest zastosowanie specjalnych tac, które nie tylko są kompatybilne z sadzarkami wykorzystywanymi w polskich gospodarstwach ale zapewniają też izolacje od podłoża w docelowym gospodarstwie, co chroni rozsadę przed dostępem patogenów oraz zapewnia lepszą wentylację. Korzenie nie przerastają tacy, zapewniony jest łatwy odpływ wilgoci. Bardzo ważnym elementem przygotowania rozsady jest też hartowanie młodych roślin. Przed dostawą do nabywcy rozsada trafia na hartownik, który jest jedną z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji w Europie. Jest ona odkryta, jednak jeśli zmieniają się warunki atmosferyczne to hartownik automatycznie jest okrywane i podgrzewany. Takie rozwiązania zapewniają pełną kontrole liczby godzin „zimnych i ciepłych”, zapewniają zahartowanie bryły korzeniowej, ochronę przed deszczem w okresie hartowania oraz cieniowanie w okresie upałów. Plantator, który decyduje się na współpracę z Grupa Mularski ma pewność terminowej dostawy rozsady i gwarantowaną jej ilość.

Daniel Babij Grupa Mularski

W przypadku rozsady pomidora w tacy 150 otworowej, plantator płaci tylko za 128 roślin. Każda taca oznaczona jest kodem, który można zeskanować telefonem. Od 1 marca 2017 aktywna będzie aplikacja udostępniona przez Grupę Mularski, która umożliwi ogrodnikowi identyfikację każdej partii rozsady. Dobrze wyprodukowana i dostarczona na czas rozsada, bez względu na odmianę pomidora, zapewni dobre przyjęcia, szybkie podjęcie wzrostu oraz odpowiednie wyrównanie zbioru.

Daniel Babij ( z lewej) i Marcin Porta, przedstawiciele Grupy Mularski