Aktualne, maksymalne stawki ubezpieczeń upraw rolnych w 2022 roku


Z końcem listopada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało rozporządzenie ustanawiające maksymalne stawki ubezpieczenia upraw i zwierząt na 2022 rok. W większości kwoty są znacznie wyższe niż te w ubiegłym roku.

Maksymalne stawki ubezpieczeń

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Poniżej przedstawiam dokładne stawki ustalone w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2021 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2022 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) 1 ha upraw rolnych wynoszą (w nawiasie stawki za rok 2021):

 • 235 300 zł – dla warzyw gruntowych (210 159 zł)
 • 38 600 zł – dla ziemniaków (43 500 zł)
 • 10 000 zł – dla buraków cukrowych (10 098 zł)
 • 16 000 zł – dla roślin strączkowych (12 639 zł)
 • 60 200 zł – dla truskawek (42 245 zł)
 • 106 700 zł – dla drzew i krzewów owocowych (107 200 zł)
 • 20 300 zł – dla zbóż (15 377 zł)
 • 11 400 zł – dla kukurydzy (8 137 zł)
 • 12 700 zł – dla rzepaku i rzepiku (10 200 zł)
 • 48 000 zł – dla chmielu (54 682 zł)
 • 34 900 zł – dla tytoniu (33 058 zł)

Porównując tegoroczne stawki z ustalonymi na przyszły 2022 rok, wyraźnie widać, że te znacznie wzrosły. Głównie w uprawie truskawek i warzyw gruntowych.