Bandur 600 SC – nowy w Polsce preparat do ochrony warzyw

Radosław Suchorzewski z firmy Bayer przekazuje informacje dot. preparatu Bandur 600 SC


W dniu 15 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa firmy Bayer. Poruszano na niej zagadnienia związane z nowymi preparatami. W gamie omawianych ś.o.r. znalazły się fungicydy, herbicydy i insektycydy. Część z nich można stosować w produkcji ogrodniczej. Jednym z nich jest Bandur 600 SC.

Wyzwania w produkcji żywności w najbliższych dekadach

Konferencję otworzyła Elżbieta Socha z firmy Bayer

Jako pierwszy z prelegentów, głos zabrał Joerg Rehbein z Działu Crop Science. Opowiedział on o wyzwaniach jakie stoją przed globalną produkcją żywności. Jedną z nich jest rosnąca populacja świata. Prawdopodobnie w roku 2050 osiągnie ona poziom 10 mld ludzi. To wiąże się z koniecznością zwiększenia produkcji. Musi się ona odbywać w sposób zrównoważony. Chodzi o zachowanie zasobów naturalnych, ale także o dostarczenie na rynek jedzenia w przystępnej cenie. Produkcja z jednej strony musi odbywać się z zachowaniem troski o glebę, z drugiej zaś przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego. Władze firmy Bayer pragną włączyć się w proces kształtowania przyszłości światowego rolnictwa i ogrodnictwa. Ma to się odbywać poprzez dostarczanie producentom żywności rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, bezpiecznych dla środowiska. Mają być owocem mieszanki takich czynników jak innowacje, zrównoważone rolnictwo oraz transformacja cyfrowa.

Jeorg Rehbein mówił o tym w jaki sposób Bayer sprosta wyzwaniom przyszłości

Działania firmy Bayer

Implementacja planów będzie możliwa dzięki dalszemu prowadzeniu i rozwojowi kilku projektów. Jednym z nich jest Centrum Badań Odporności w Paluzach. Tam firma prowadzi badania nad sposobami zapobiegania wykształcania się odporności patogenów na ś.o.r. Koncern chciałby także zmniejszenia liczby zabiegów oraz wprowadzenia zasad nowoczesnego rolnictwa w praktyce ogrodniczej. W tym celu stworzona została platforma Climate Field View. W przyszłości w integrowanej metodzie ochrony roślin większy ma być udział środków biologicznych, takich jak Contans WG czy Serenade ASO, które znajdują się w portfolio firmy Bayer. Firma zamierza także promować polskich rolników w mediach społecznościowych. Ma temu pomóc hasło: „Jest rolnik, jest żywność”. Celem takich działań jest zwiększenie społecznej akceptacji rolników, docenienia ich roli i starań.

Bandur 600 SC w ochronie warzyw

Radosław Suchorzewski z firmy Bayer przekazuje informacje dot. preparatu Bandur 600 SC

Radosław Suchorzewski w Warszawie mówił o nowych w portfolio firmy Bayer środkach ochrony roślin. Jednym z nich jest Bandur 600 SC. Zawiera on w swym składzie aklonifen. Działa  na nowe, wschodzące chwasty. W mniejszym stopniu pobierany jest przez korzenie, więc poziom wilgotności gleby w trakcie zabiegu nie ma bardzo dużego znaczenia. Produkt może być stosowany w ochronie marchwi i pietruszki w maksymalnej jednorazowej dawce wynoszącej 1,5l w pierwszym zabiegu. W drugim można ją zmniejszyć o 0,5l. Maksymalna dawka jednorazowa także wynosi 2,5l/ha. Jednakże, prelegent rekomendował stosowanie preparatu w dawkach dzielonych. Dotyczy to również ochrony takich gatunków jak cebula czy czosnek. Bandur 600 SC jest preparatem  bezpiecznym w kontekście upraw następczych.