Cebula dostała gradem. Jak pomóc roślinom?


Ze względu na ochłodzenie na Kujawach zamiast deszczu na wielu plantacjach cebuli można obserwować uszkodzenia roślin po przejściu niewielkich gradobić. Warto pomóc roślinom w regeneracji uszkodzeń i podjęciu normalnego wzrostu.  

Przez niektóre regiony Kujaw przeszedł niewielki grad. Miejscami padał deszcz z krupą śnieżną. To wystarczyło by uszkodzić niewielkich jeszcze rozmiarów siewki cebuli. Zwykle została przetrącona flaga czyli liścień cebuli. Jeżeli uszkodzenia są nad ziemią rośliny powinny sobie poradzić w dalszym wzroście.

Jak można pomóc w odbudowie części nadziemnych?

Oczywiście na początku należałoby wykonać zabiegi ochronne produktami miedziowymi np. Ion Blue zawierającymi miedź ochronną o działaniu wgłębnym. Do zabiegu można dodać również Signum z siarczanem magnezu aby przeciwdziałać stemphylium. Następnie po kilku dniach można wykonać zabieg stymulacji wzrostu roślin produktami Terrasorb Complex w ilości 1,5 litra na hektar z dodatkiem produktu BlackJak, który stymuluje wzrost systemu korzeniowego.