Gospodarstwo Piotra Malza od niedawana uprawia cebulę w dość specyficznych warunkach (czytaj również cz. I). W pierwszej części artykułu pokazaliśmy czym cechuje się rejon Żuław jeśli chodzi o możliwości uprawy cebuli. Dalsza część informacji dotyczy stosowania w technologii uprawy produktów mikrobiologicznych i podjętych działań związanych z przechowywaniem cebuli.

Biorozwiązania wspomagają ochronę

W gospodarstwie tym zarówno  uprawach rolniczych jaki iw cebuli praktykuje się stosowanie preparatów mikrobiologicznych. W tym roku były to produkty z firmy Bio – Lider jak RevitalPRO (przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, stanowi naturalny nawóz organiczny)  i DeliaSTOP (dla rzepakuw ochronie przed śmietką). Stosowano również produkty z firmy Agrarius, takie jak Bi ttera (przeciwko szkodnikom glebowym, które okazały się problemem), Bi complex Max (rozkład resztek pożniwnych i uwolnienie fosforu i azoty w glebie). W program nawożenia i ochrony włączone również produkty  miedź elementarna oraz Megis zawierający krzem i mikroelementy. Z moich obserwacji wynika, że stosowanie preparatów bakteryjnych poprawia kondycję roślin i wpływa na utrzymanie ich wysokiej zdrowotności – podkreśla plantator.

Intensywny program nawożenia cebuli

Nawożenie oparte było przede wszystkim o nawozy z firmy Procam. Przed siewem zastosowano wieloskładnikowy NPK 8-20-20 w dawce 300 kg/ha i powtórzono jego użycie w takich samych dawkach w fazie 3 i 5 liścia. Ponadto w programie nawożenia zastosowano:

ProPhos 250 kg/ha  i FCA Prosan  200 kg/ha po fazie 3 liścia,

Profosca 21-21 po 100 kg/ha w fazie 7 i 8 liścia

Znakomita obsada i zdrowotność cebuli rokują na dobre plony w sezonie 2021
Wielkość cebuli odmian Vision na dzień 18 lipca 2021

Gospodarstwo posiada deszczownie szpulowe, ale w tym roku nie było potrzeby ich używania. Nasze gleby charakteryzują się dużą zasobnością wodną jak również występuje u nas zjawisko podsiąkania wody. Przy tegorocznych opadach deszczu wody jest wystarczająco. Problemem u nas jest pękanie ziemi, co wiosną po siewach i wschodach może powodować ubytki w obsadzie, czy też podrywanie korzeni cebuli. Dlatego kluczowe będzie w przyszłości deszczowanie w początkowym fazie wzrostu cebuli by nie dopuścić do takiego zjawiska – podkreśla gospodarz. Bardzo ważne jest tu również odpowiednie przygotowanie gleby pod siewy cebuli. Przede wszystkim istotne jest wykonanie orki zimowej, a wiosną dobre uprawienie gleby i lekkie jej przesuszenie. Korzystne okazuje się zastosowanie przedplonów – tu zazwyczaj na polach przeznaczonych pod cebule sieje się specjalne mieszanki  z firmy DSV Polska.

Przechowalnia „z klasą”

Obiekt przygotowany do przechowywania cebuli ma zapewnić możliwość składowania 1200 ton cebuli w luzie. Obiekt do tego celu przygotowała firma Agro Konsulting. Zastosowano tu system kanałów do wychładzania cebuli składowanej luzem. Wymuszona wentylacja odbywa się poprzez wtłaczanie powietrza w pryzmę za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych. Powietrze wprowadzane jest z zewnątrz poprzez otwierane automatycznie kanały wentylacyjne. Dodatkowo zastosowano kanał zwrotny do odprowadzania gazów nagromadzonych w obiekcie. Cały system sterowany jest komputerowo.

Dla Piotra Malza choć cebula jest nowym gatunkiem w strukturze prowadzonych upraw, okazuje się być dobrym uzupełnieniem prowadzonej produkcji rolniczej. Dzięki profesjonalnemu podejściu do realizacji tego przedsięwzięcia, dobrze dopasowanym odmianom oraz wsparciu doradców – plony w tym roku zapowiadają się rewelacyjnie. Czy tak będzie – przedstawimy to w kolejnej relacji we wrześniu.

Czytaj również cz. I