Największe zagrożenie dla produkcji ziemniaków w Europie

Stowarzyszenie Europatat jest częścią międzynarodowego konsorcjum zaangażowanego w projekt badawczy ADAPT (Accelerated Development of multiple-stress tolerAnt PoTato), który ma na celu opracowanie nowych strategii przystosowania ziemniaków do trudnych warunków uprawy w przyszłości.

Potrzeby producentów ziemniaków mają kluczowe znaczenie dla naukowców, partnerów branżowych oraz hodowców zaangażowanych w ten projekt. W przeprowadzonej ankiecie internetowej ADAPT zapytał rolników o postrzeganie przez nich zmian klimatycznych, ich doświadczenia związane z wpływem tych zmian na produkcję ziemniaków oraz o zapotrzebowanie na przystosowane odmiany.

Ankieta została udostępniona w dziesięciu językach (angielskim, niemieckim, niderlandzkim, francuskim, polskim, hiszpańskim, bułgarskim, słoweńskim, serbskim i greckim) w okresie od grudnia 2020 do kwietnia 2021 roku. Austriacka Agency for Health and Food Safety (AGES), która była odpowiedzialna za przeprowadzenie badania otrzymała 553 odpowiedzi, które pochodziły głównie od rolników z Austrii, Holandii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Słowenii, Belgii, Polski, Hiszpanii, i Wielkiej Brytanii.

Co sądzą producenci ziemniaków?

Prawie 90% plantatorów wskazało, że zmiany warunków klimatycznych wpłynęły na ich produkcję w ciągu ostatnich 10 lat. Niemalże 50% określiło zmiany klimatu jako zagrożenie dla utrzymania produkcji ziemniaka w swoich gospodarstwach.

Wykres 1. Czy uważasz, że w ciągu ostatnich 10 lat zmiany warunków klimatycznych wpłynęły na Twoją produkcję ziemniaków?

Źródło: www.europatat.eu

Ponad 80% respondentów odpowiedziało, że susza i upały w coraz większym stopniu wpływały na ich produkcję w ostatnich 10 latach, a zdaniem ponad 50% osób szkodniki i patogeny wywołane zmianami klimatycznymi przyniosły negatywne efekty w ich produkcji. Więcej niż 40% badanych odnotowało negatywne skutki opadów. Zbliżone odpowiedzi uzyskano pytając o pogorszenie się produkcji ziemniaka w przyszłości.

Wykres 2. Który czynnik(i) związany ze zmianami klimatu, Twoim zdaniem, miał(y) coraz większy wpływ na Twoją produkcję ziemniaków w ostatnich 10 latach? (zielony) W Twojej opinii, który skutek(i) związany ze zmianami klimatu wpłynie najbardziej negatywnie na Twoje przyszłe uprawy? (niebieski)

Źródło: www.europatat.eu

Podsumowując, ankieta wykazała, że to na czym skupia się projekt ADAPT oraz jego oczekiwane rezultaty doskonale odpowiadają potrzebom plantatorów ziemniaków.

Źródło: www.europatat.eu