W spotkaniu udział wzięło ok. 180 plantatorów warzyw

W dniu 26 stycznia w Łaszkowie pod Kaliszem odbyło się spotkanie w ramach Agro Akademii BASF. Tym razem poruszane tematy koncentrowały się wokół uprawy takich gatunków warzyw polowych jak cebula czy warzywa kapustne i korzeniowe. Głównymi organizatorami była firma BASF oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradczy w Kaliszu. W spotkaniu udział wzięło ok. 180 plantatorów warzyw, głównie z Wielkopolski.

Główni organizatorzy Maciej Wita z BASF oraz Stanisław Zabarski z WODR w Poznaniu

Skala produkcji warzyw i wyzwania

W Polsce każdego roku produkuje się ok. 5 mln ton. Dominują warzywa polowe, jednak obecnie już ok. 1 mln ton zbiera się spod osłon. Łączny areał wykorzystywany do uprawy to nieco ponad 180 tys. ha. Liderem produkcji jest województwo kujawsko-pomorskie.

tanisław Zabarski przekazał uczestnikom spotkania kilka istotnych informacji z WODR

Liczące są także województwa łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie, małopolskie i lubelskie. Aby produkcja ta mogła w dalszym ciągu rozwijać się i przynosić ogrodnikom pożądane rezultaty finansowe należy we własnym gospodarstwie wdrażać dobre praktyki agrotechniczne, sięgać po odpowiednie do warunków uprawy odmiany, nowoczesne skuteczne preparaty nawozowe i służące do ochrony roślin.

Odmiany nowe i sprawdzone

Maciej Rakocy z HM Clause

W Łaszkowie ofertę odmian warzy polowych prezentowały firmy Hazera Poland i HM Clause. Firmę Hazera Poland reprezentowała Małgorzata Zadura wspólnie z Piotrem Manistą. W ofercie firmy jest szeroki wachlarz odmian, których uprawa pozwala na uzyskanie co najmniej zadowalających wyników produkcyjnych. Przedstawicielem HM Clause, który spotkał się w Łaszkowie z plantatorami był Maciej Rakocy. Obie prezentacje dotyczyły łącznie kilkudziesięciu odmian kapusty, kalafiorów, brokułów, cebuli i marchwi. Charakterystyce omawianych kreacji zostanie poświęcona publikacja, która niebawem pojawi się na portalu warzywapolowe.pl

Warzywa z rozsady

Daniel Babij z Grupy Mularski

Jednym z organizatorów spotkania była Grupa Mularski, która zaopatruje plantatorów warzyw w profesjonalnie przygotowane rozsady. Współpraca z tą firmą daje ogrodnikom gwarancję bezpieczeństwa na wielu poziomach. Nie tylko otrzymują oni młode rośliny w dobrej kondycji, gotowe o wysadzenia na stałe miejsce. Dzieje się to zawsze we wcześniej ustalonym terminie, pod wskazany adres oraz w odpowiedniej ilości. Nowością w ofercie na sezon 2017 jest rozsada pora z tacy 240 komórkowej. Przekrój poprzeczny roślin przekracza rozmiar ołówka. Podczas konferencji, która odbyła się 26 stycznia Grupa Mularski reprezentowana była przez Daniela Banija i Macieja Portkę.

Nawożenie, ochrona, nawodnienie

Włodzimierz Prus z firmy ADOB

O nawożeniu mówił Włodzimierz Prus z firmy Adob. Podmiot ten zajmuje się produkcja nawozów, a na uwagę zasługują zwłaszcza schelatowane preparaty mikroelementowe, które stosowane nalistnie mogą wesprzeć rozwój roślin w sytuacjach, gdy zawodzi skuteczność systemu korzeniowego – okresy stresowe, niesprzyjające temperatury. Pewne znaczenie ma także wzajemne oddziaływanie pierwiastków, które znajdują się w glebie. Na przykład wysokie dawki wapnia blokują pobieranie sporej liczby mikroskładników. Pamiętać powinniśmy również, że coroczne zbieranie plonu pomniejsza ilość dostępnych pierwiastków, a więc co roku zachodzi konieczność ich precyzyjnego uzupełnienia.

Krzysztof Łuszczak z firmy Łukomet

O nawodnieniu plantacji mówił Krzysztof Łuszczyk z firmy Łukomet. Podmiot ten ma na koncie realizację wielu, bardzo zróżnicowanych instalacji służących nawadnianiu plantacji warzywnych. Wstępem do dostosowania optymalnego wariantu podawania roślinom wody jest określenie wielu czynników, z których w poczet najważniejszych można wliczyć uprawiany gatunek czy gatunki i ich zapotrzebowanie na wodę, topografię terenu, rodzaj gleby, czy umiejscowienie źródła wody.

Maciej Wita z BASF

Jedną z wiodących firm na rynku zajmujących się ochroną roślin już od wielu lat jest BASF. Podmiot ten w Łaszkowie reprezentował Maciej Wita. Poinformował zebranych, że nowe rejestracje uzyskał Stomp Aqua 455 S.C. To produkt na bazie pendimetaliny. Jest produktem bardzo trwałym, można go przechowywać 4 lata. Skutecznie niweluje zachwaszczenie upraw. Butisan Duo 400 S.C., który uzyska niebawem rejestracje na warzywa kapustne, oparty jest o dwie substancje aktywne – metezachlor i DMTA-P. Działa na rozliczne chwasty już w dawce 2,5 l/ha. Można go mieszać z preparatem Stomp Aqua 455 S.C., gdyż taka mieszanina daje bardziej kompleksowe rezultaty. Omówione zostały także preparaty do zwalczania chorób grzybowych, takie jak Signum 33 WG i Cabrio Duo 112 EC.

Dla uczestników przygotowano symboliczne nagrody