Równomierna obsada, brak chwastów to rzadki widok na plantacjach cebuli ozimej w tym sezonie

Zbliża się zimowy okres. Tylko nieliczne warzywa w tym wieloletnie i dwuletnie , mają zdolność do przetrwania tak niekorzystnych warunków. W większości przypadków, na okres zimy, wchodzą one w stan spoczynku, który tylko okresowo przeplatany jest bardzo spowolnionym wzrostem i rozwojem.

Do takich warzyw należy cebula ozima. Sukces w jej uprawie zależy od wielu czynników, które można określić jako zależne od;

– cech dobranej konkretnej odmiany

-przygotowania agrotechnicznego plantacji do okresu późnej jesieni , zimy a także przedwiośnia

-przebiegu zimy, czyli warunków pogodowych w okresie zimy i przedwiośnia.

Mrozoodporność, czy też dokładniej tolerancja na spadki temperatur to cecha przypisana do wartości odmiany. Przyjmuje się, że odmiany, które wytrzymują przez 2-3 doby ciągłe spadki temperatur pomiędzy -15 a -18°C w warunkach braku pokrywy śnieżnej jak również bez wiatru, posiadają dobrą mrozoodporność.

W takiej fazie cebula jest już gotowa do zimy
W takiej fazie cebula jest już gotowa do zimy

Plantatorzy mają możliwość dodatkowego zabezpieczenia , czyli zwiększenia ochrony, poprzez przykrycie plantacji włókniną. Taki zabieg znacząco zwiększa bezpieczeństwo roślin w beśnieżne zimy, zwłaszcza od smagających suchych , mroźnych wiatrów. Zabieg przykrywania należy przeprowadzić jak najpoźniej, po to aby w przypadku zbyt wczesnego przykrycia, nie dochodziło do przegrzewania i pobudzania cebuli do nadmiernego wzrostu. Tu należy pamiętać również o właściwym momencie zdjęcia okrycia na przedwiośniu. Zbyt późne zdjęcie tej okrywy, może powodować problemy z właściwym wzrostem i rozwojem cebuli i powodować dodatkowe zagrożenie chorobami.

Idealną sytuację stwarza naturalne przykrycie plantacji przez śnieg. Można przyjąć, że już niewielka okrywa 3-5 centymetrowa, znakomicie poprawia możliwości przetrwania mrozów. Grubsza pokrywa śnieżne zabezpiecza rośliny przed dużymi spadkami temperatur.

Do działań zmierzających do jak najlepszego agrotechnicznego przygotowania plantacji do okresu późnej jesieni , zimy a także przedwiośnia należy: odchwaszczanie i zabezpieczenie przed infekcjami chorobowymi i szkodnikami na okres potencjalnego spoczynku. Ważne jest, by przed nadejściem zimy doprowadzić rośliny do odpowiedniej fazy rozwojowej, gwarantującej wykorzystanie potencjału mrozoodporności wynikającego z danej odmiany, ale również uzyskanie optymalnego wzrostu i rozwoju , a także plonu po zimie.

Istotne jest, aby plantacja przystąpiła do okresu zimy odchwaszczona. Należy pamiętać , że pozostawienie chwastów, powoduje, że większość z nich rośnie nadal w okresie zimy i przedwiośnia, czyli w okresach w których interwencja jest prawie niemożliwa. Uciążliwymi chwastami , są w szczególności rzepak, tasznik, tobołki, starzec, wiechlina roczna.

Plantacje cebuli można zabezpieczyć, przed tym zachwaszczeniem stosując Boxer w ilości 2-4 litrów na hektar od fazy 2 liścia właściwego ( 4-5 centymetrowego). Połączenie tego zabiegu z pendimetaliną w ilości 1l/ha, daje możliwość zabezpieczenia również przed wtórnymi wschodami szerokiego wachlarza chwastów zimą. Jeśli mamy obawy, co do fazy i kondycji naszej plantacji, zabieg należy wykonać w dwóch fazach, zmniejszając dawki do połowy. Nieliczne chwasty, które unikną naszej interwencji; starzec, wiechlina roczna, należy usunąć ręcznie.

Plantacja bez chwastów zapewni szybki start roślin po ruszeniu wegetacji wiosną
Plantacja bez chwastów zapewni szybki start roślin po ruszeniu wegetacji wiosną

Zabezpieczenie przed infekcjami chorobowymi i szkodnikami na okres potencjalnego spoczynku, jest bardzo istotnym zabiegiem. Pozwala to zwiększyć szanse plantacji , w konfrontacji z warunkami zimowymi i wczesnowiosennymi. Zdrowa , pozbawiona szkodników plantacja, to zdecydowanie lepszy start po zimie. Należy pamiętać, że wczesną wiosną , brak jest możliwości takiego zabezpieczenia plantacji, a wówczas harmonijny wzrost i rozwój po zimie jest niezwykle istotny.

Szeroki zakres zabezpieczenia przed chorobami daje Scorpion, Amistar, Switch. Wprzypadku zwartej obsady, i zagrożenia ze strony mączniaka rzekomego , niezbędna będzie przedzimowa interwencja Ridomilem . Zasosowanie Karate Zeon, ogranicza w zupełności jesienne zasiedlenia szkodnikami.

Osiągniecie odpowiedniej fazy rozwojowej, gwarantującej wykorzystanie potencjału mrozoodporności danej odmiany, można uzyskać przez odpowiednie zabiegi jesiennego nawożenia dolistnego. W ostatnich zabiegach należy przejść z nawożenia o równych składach do nawożenia z przewagą fosforu, a zwłaszcza potasu.