Zima 2015/2016  była niezwykle niekorzystna dla wszystkich zimujących roślin, w tym również dla cebul ozimych. Problem wystąpił w 3 dekadzie grudnia 2015 roku, kiedy to po fali ociepleń, nietypowych dla warunków zimowych , rozhartowane rośliny zostały narażone na kilkudniowe spadki temperatur, sięgające nawet -20°C bez okrywy śniegu. To był główny czynnik ograniczający przezimowanie cebuli.

Silny wysuszający wiatr w połączeniu z mrozem, poczynił na plantacjach cebuli ozime duże spustoszenie. Na większości obszaru Polski, doszło do zniszczenia tych upraw. Tylko na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i nielicznych innych terenach w Polsce cebula ozima mogła przetrwać bez płaskich przykryć. Nawet mało jeszcze praktykowane przykrycie plantacji włókniną w wielu przypadkach, nie do końca było skuteczne. Na plantacjach, które przetrwały wegetacja przebiega prawidłowo. Ostatnie ocieplenie, powoduje szybki przyrost masy roślin, a w przypadku odmian wczesnych, również zgrubienia.

czytaj więcej