Mączlik to groźny szkodnik warzyw kapustnych w tym kapusty brukselskiej

Drugi komunikat warzywniczy porusza najważniejsze informacje z wczesnowiosenną ochroną upraw. Dotyczy ona przede wszystkich ozimin w tym cebuli zimującej w przypadku której konieczne mogą być już pierwsze zabiegi fungicydowe. Kwietniowe ocieplenie sprzyjać może pojawieniu się pierwszych szkodników w uprawach warzyw.

Komunikaty są publikowane na nowej stronie internetowej www.agro.bayer.com.pl oraz w serwisie Vademecum pod linkiem:

www.vademecum.cropscience.bayer.com.pl

Polecamy aby dodać powyższe linki do ulubionych.

Cebula ozima

Objawy mączniaka rzekomego na cebuli
Objawy mączniaka rzekomego na cebuli

Okres zimowy nie sprzyjał dobremu przezimowaniu cebuli. Szacuje się ze w całej Polsce przezimowało około  10-20 % plantacji. Na plantacjach, które przezimowały  wraz z nadejściem wiosny wzrasta zagrożenie wystąpienia mączniaka rzekomego. Zaleca się dokładne lustrowanie plantacji. Profilaktycznie lub w przypadku zauważenia pierwszych objawów choroby – szarobiały nalot grzybni na blaszce liściowej,  zaleca się wykonanie  zabiegu ochrony.

Ochrona:

  • Infinito® 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha, w sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi tym środkiem. Jeśli objawy choroby nie są wyraźne możemy stosować fungicydy kontaktowe np. zawierające mankozeb.
  • W późniejszym okresie wzrostu – od momentu formowania się cebul będziemy zalecali zastosowanie środka Fandango® 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym Stemphylium i zgnilizną szyjki cebuli. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów  z tych samych grup chemicznych.

Przed siewem/ sadzeniem warto pomyśleć o profilaktyce.

Zgnilizna twardzikowa

Jest to grzyb porażający około 400 gatunków roślin. Straty w plonie spowodowane porażeniem zgnilizną twardzikową mogą sięgać nawet 50 %. Dlatego warto przed siewem czy sadzeniem roślin uprawnych pomyśleć o ochronie plantacji.  Zgnilizna twardzikowa uznana jest za chorobę odglebową ponieważ większość cyklu rozwojowego przebiega w glebie,  tam też  zimują sklerocja – zarodniki przetrwalnikowe które są źródłem porażenia roślin.  Do profilaktycznej walki z tym patogenem polecam biologiczny preparat Contans® WG. Jest to fungicyd doglebowy  w swym składzie zawierający grzyba Coniothyrium minitans, który działa antagonistycznie na zarodniki przetrwalnikowe zgnilizny twardzikowej powodując ich rozpad. W ochronie warzyw wysoką efektywność Contansu WG, uzyskamy stosując go przed siewem mieszając środek z glebą. Warto ten zabieg wykonać w najbliższych dniach lub tygodniach w zależności od terminu siewu. Więcej informacji na temat preparatu Contans WG w załączonej ulotce: http://www.agro.bayer.com.pl/produkty-contans-wg-815.php

Monitorowanie szkodników

Śmietka kapuściana. 

Białe tablice można wykorzystać do monitoringu śmietki
Białe tablice można wykorzystać do monitoringu śmietki

W ostatnich dniach na terenie całego kraju mogliśmy cieszyć się wiosenną pogodą co sprzyja rozwojowi szkodników. Fenologicznym sygnałem  o wylocie pierwszego pokolenia śmietki kapuścianej  jest moment kwitnienia forsycji. Plantacje warzyw kapustnych już wysadzonych są jeszcze przykryte włókniną lub folią, okrywy te stanowią naturalną barierę dla szkodników. Jednak aby monitorować rozwój szkodników zalecamy wystawienie pułapek zapachowych.

Ustawianie pułapek:

  • na plantacjach wczesnych warzyw kapustnych pułapki powinny być już ustawione. Nalot śmietki kontrolowany jest przez około 4 tygodnie,
  • na plantacji, niezależnie od jej powierzchni ustawia się 2 pułapki,
  • w ustalonych terminach, np. dwa razy w tygodniu, notuje się ilość odłowionych much w naczyniu [ Fot. 4]
  • Progiem zagrożenia jest odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie w okresie 2 kolejnych dni (średnia z dwóch pułapek).
  • Termin wykonania zabiegu – jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 20oC to zabieg wykonuje się po 3 dniach a przy temperaturach niższych po 5 dniach. Jeżeli po zabiegu w dalszym ciągu odławiają się samice, to zabieg należy 2-3 krotne powtórzyć.
  • Zamiast monitorowania nalotu przy pomocy pułapek zapachowych można prowadzić obserwacje nad składaniem jaj. Jaja są białe, podłużne, długości do 1,2 mm. Znalezienie w pobliżu szyjki korzeniowej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania.

 

Ochrona chemiczna: Opryskiwanie insektycydem należy wykonać w okresie lotu muchówek. Optymalny termin ustala się przy pomocy pułapek zapachowych odławiających tylko ciężarne samice. Przypominamy, że rejestrację w warzywach kapustnych m.in. do zwalczania śmietki kapuścianej ma insektycyd Proteus 110 OD. Stosowany w dawce 0,75 l/ha działa na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.  Przypominamy również o pozytywnym działaniu preparatu Movento 100 SC na ograniczanie populacji śmietki kapuścianej.  Preparat ten jest zarejestrowany w ochronie warzyw kapustnych przed mszycami i mączlikiem w dawce 0,75 l/ha.

 

Nadal aktualny jest komunikat z 23.03 a w szczególności przypominamy o Monitorowaniu szkodników

Mączlik warzywny Aleyrodes proletella (Fot.2)

W rejonach Polski gdzie szkodnik wystąpił masowo w roku 2015 zaleca się monitorowanie rozwoju pierwszego pokolenia. Szkodnik ten zimuje przeważnie na glistniku jaskółcze ziele (Fot.1) oraz na rzepaku. Wiosną na żywicielu zimowym rozwija się pierwsze pokolenie mączlika, a osobniki dorosłe tego pokolenia przelatują na warzywa kapustne, na których rozwija się do 5 pokoleń.

Glistnik jaskółcze ziele jest najczęstszym pierwszym żywicielem mączlika
Fot. 1. Glistnik jaskółcze ziele jest najczęstszym pierwszym żywicielem mączlika
(Fot. 2) Mączlik warzywny Aleyrodes proletella
Fot. 2. Mączlik warzywny Aleyrodes proletella

 

 

 

 

 

 

 

W celu skutecznej ochrony należy rozpocząć zabiegi chemiczne wcześnie aby uniknąć namnożenia się szkodnika. W celu trafnego określenia terminu pierwszego zabiegu na warzywach kapustnych ważne jest aby obserwować rozwój pierwszego pokolenia na chwastach. Przypominam, że Movento®100 SC jest insektycydem zarejestrowanym do zwalczania mączlików, w kolejnych komunikatach ukażą się szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania tego środka.

Katarzyna Gładka, Bayer

 

stopka bayer grunt to bezpieczeństwo

750x400_warzywnicze