Chemiczny i biologiczny oręż do walki ze szkodnikami i chorobami

Dobrze posadzona i zaprawiona rozsada preparatem Verimark, nie wymagała ochrony w pierwszych tygodniach wzrostuPodczas grudniowego spotkania w Igołomii dla producentów warzyw kapustnych wiele mówiono na temat ochrony roślin głównie przed szkodnikami. Jakie są polecane rozwiązania do ich zwalczania oraz kryteria ich stosowania aby były w pełni skuteczne i nie obciążały środowiska? Tematykę tę przybliżyli przedstawiciele firm FMC Agro oraz Koppert. 

Do zaprawiania i opryskiwania

Grzegorz Chmielniak z FMC Agro

W ofercie firmy FMC Agro znajdują się m.in. dwa preparaty znane producentom kapusty i nie tylko oparte na substancji czynnej cyazypyr – Verimark 200 SC służący do zaprawiania rozsady oraz Benevia 100 OD, do opryskiwania roślin na miejscu stałym. Jak poinformował Grzegorz Chmielniak z FMC Agro, ta substancja aktywna dobrze wpisuje się w zrównoważoną produkcję, ponieważ działa selektywnie, nie wpływa negatywnie na owady pożyteczne i szybko rozkłada się w środowisku. Polecił, by zaprawianie rozsady warzyw kapustnych w fazie 3-5 liści preparatem Verimark 200 SC przeprowadzić w sposób bardzo precyzyjny, zgodnie z zaleceniami.

W tym celu należy wykonać próbę „ślepą”, polegającą na opryskiwaniu wodą wybranej palety z rozsadą do czasu jej pełnego wysycenia. Ilość roztworu preparatu Verimark 200 SC (w dawce 15 ml na 1000 sztuk rozsady) powinna być odpowiednio niższa od ilości wykorzystanej wody w próbie ślepej, ponieważ po zabiegu należy czystą wodą spłukać rośliny aby środek wmyć w obręb systemu korzeniowego (preparat nie powinien zalegać na roślinach). Warte dodania jest, że od tego sezonu dostępne będzie mniejsze opakowanie tego środka, tj. o pojemności 375 ml. 

Do ochrony kapustnych już na plantacji przeznaczona jest z kolei Benevia 100 OD w dawce 500-750 ml/ha (zależnie od gatunku zwalczanego szkodnika). Prelegent zaznaczył, że skuteczność oprysku można zwiększyć o ok. 10-20% poprzez łączne zastosowanie preparatu z adiuwantem olejowym. Produkt jest przeznaczony głównie do zwalczania śmietki, mączlików i gąsienic motyli, przy czym choć w etykiecie nie widnieją mszyce, to po kilku sezonach doświadczeń widać, że niechętnie zasiedlają tak zabezpieczoną uprawę.

Działanie ochronne tego preparatu trwa ok. 3 tygodni, a nawet dłużej, w zależności od warunków pogodowych. Biorąc pod uwagę dbałość o możliwe tworzenie się odporności szkodników na ww. preparaty, należy je stosować przemiennie z innymi insektycydami opartymi na innym mechanizmie działania niż diamidy, do których należy cyazypyr. Po zaprawieniu Verimarkiem 200 SC można wykorzystać preparat o innym mechanizmie działania, a dopiero pod koniec uprawy zastosować produkt Benevia 100 OD lub Coragen 200 SC oparty na chlorantraniliprolu (również z grupy antranilowych diamidów) – mówił G. Chmielniak.

Pożyteczne grzyby i nicienie

Łukasz Kutermach, Koppert Polska

Koppert – firma znana przede wszystkim producentom uprawiającym warzywa pod osłonami od niedawna oferuje kilka rozwiązań również do upraw warzyw polowych. Reprezentujący ją na spotkaniu Łukasz Kutermach omówił możliwości wykorzystania produktów biologicznych do zwalczania szkodników i chorób. Zwrócił uwagę, że stanowią one świetne uzupełnienie ochrony konwencjonalnej oraz staną się coraz popularniejsze w kolejnych latach wraz z sukcesywnym wycofywaniem substancji czynnych agrochemikaliów. Jednym z nich jest biofungicyd Trianum zawierający pożytecznego grzyba Trichoderma harzianum szczep T-22. Preparat ten skutecznie ogranicza rozwój chorób, głównie odglebowych powodowanych przez patogeny z rodzajów: RhizoctoniaFusariumPythium ale i Sclerotinia. Zawarty w Trianum grzyb kolonizuje system korzeniowy roślin i rywalizuje z patogenami o miejsce do rozwoju jak i o niezbędne składniki pokarmowe. Ponadto pasożytuje na nich poprzez rozkładanie ich ścian komórkowych, a wydalane metabolity ograniczają kiełkowanie zarodników grzybów patogenicznych. Poprzez kolonizację strefy korzeniowej Trichoderma harzianum T22 wydatnie zwiększa powierzchnię asymilacyjną korzeni, a to z kolei determinuje większą tolerancję na wszelkie stresy, w tym powodowane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Warto podkreślić, że rywalizuje również o przestrzeń życiową ze szkodliwymi nicieniami, np. guzakami i niszczykami. Biofungicyd Trianum jest dostępny w formulacji proszku i granulatu, przy czym jak zaznaczył prelegent trzeba po zastosowaniu wymieszać je z glebą, ponieważ zawarty w nich grzyb jest wrażliwy na promieniowanie UV. Działa w szerokim zakresie temperatur (10-34°C) i przy pH 4-8. Można go mieszać z większością fungicydów. Drugim przedstawionym rozwiązaniem były specjalnie wyselekcjonowane nicienie entomopatogeniczne do zwalczania stadiów larwalnych szkodników. Po zabiciu ofiary namnażają się one w ciele ofiary i po opuszczeniu żywiciela dalej penetrują glebę. Dobrze sprawdzają się w zwalczaniu m.in. śmietek. Pożyteczne nicienie są dostępne pod postaciami kilku preparatów, a dla producentów warzyw kapustnych dedykowany jest zwłaszcza Capirel, który oprócz śmietek zwalcza też np. wciornastki i błyszczkę jarzynówkę. Zawiera nicienie Steinernema feltiae, które tolerują niskie temperatury (są w pełni aktywne od 10C) i nadają się do zastosowania w formie dolistnej i doglebowej. Aby zabieg był skuteczny kilka dni po zastosowaniu środka gleba powinna być dobrze wysycona wodą (nicienie są aktywne w wilgotnym środowisku). Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed i po oprysku. Zabieg dolistny należy wykonywać przy wilgotności powietrza powyżej 75%. Preparat jest bezpieczny dla środowiska i można go stosować wspólnie z innymi preparatami opartymi na pożytecznych grzybach, np. Beauveria bassiana.