W miejscowości Karsznice pod Łęczyca, w gospodarstwie p. Sławomira Milczarka, firma Enza Zaden zorganizowała Dzień Pora. W wydarzeniu tym uczestniczyły także firmy GPR Krasoń, Bayer, Yara Poland, Biocont i BioAgris. Dzień Pora odbył się 23 października 2022 roku. Dużo uwagi w jego trakcie poświęcono tematyce odmianowej.

Pory do zbioru jesiennego

Cherokee F1 jest tą odmianą, którą przedstawiciele Enza Zaden rekomendują do uprawy pod kątem zbiorów w terminach jesiennych. Jedną z jej najważniejszych zalet jest dobre wyrównanie.  Rośliny są okryte grubą warstwą wosku, która chroni je przed szkodnikami i w pewnej mierze także przed chorobami grzybowymi. Silnie rozbudowany system korzeniowy, co ułatwia wypracowanie dobrego plonu nawet na słabszych stanowiskach. Pozwala on także na pełne wykorzystanie składników pokarmowych podawanych doglebowo w nawozach, których ceny wciąż są bardzo wysokie. Pory tej odmiany łatwo się obierają, więc przygotowanie do sprzedaży zajmuje mniej czasu, pochłania mniejszą liczbę roboczogodzin. Choć jest to odmiana stworzona  raczej z myślą o zbiorze jesiennym, to w razie np. dekoniunktury rynkowej można ją także pozostawić w kwaterze do przezimowania.

Zimujące pory

Odmianą dedykowaną do pozostawienia jej w polu na zimę i zbiór w późniejszym terminie jest Oslo F1. Wynika to chociażby z udziału suchej masy w roślinach ułatwiającej zniesienie silnych spadków temperatur. To jednak także odmiana uniwersalna i wielu plantatorów plon pozyskuje jeszcze przed nastaniem zimy, jeśli takie są potrzeby odbiorców towaru z gospodarstwa. Oslo F1 także odznacza się dobrym wyrównaniem, owoskowaniem  i łatwością przygotowania do sprzedaży. Liść jest jasny, nadaje roślinom atrakcyjny wygląd. Uprawa obu odmian sprzyja redukcji zabiegów przeciwko wciornastkom i chorobom grzybowym właśnie z uwagi na pokrywę woskową liści.

Więcej na poniższym filmie

W trakcie Dnia Pora wystąpienie Piotra Pietrzaka, który przybliżył specyfikę obu uprawianych w gospodarstwie Milczarków odmian porów udało się zarejestrować na poniższym materiale filmowym. Co ciekawe, w kwaterze z odmianą Cherokee F1 odbyły się także zbiory. P. Sławomir Milczarek realizuje je przy pomocy posiadanego kombajnu. Oglądając materiał można zapoznać się z kondycją plantacji pod koniec października, tym na ile pory Cherokee F1 są przydatne do mechanicznego zbioru oraz lepiej zrozumieć różnicę w zastosowaniu obu odmian oferowanych przez Enza Zaden