W rejonach uprawy pomidora producenci nadal borykają się z chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi. Warunki pogodowe sprawiają że na roślinach pojawiają się objawy chorób pomidora jak bakteryjnej cętkowatość pomidora, alternariozie, septoriozie pomidora, brunatnej plamistości pomidora oraz zarazie.

Bakteryjna cętkowatość pomidora rozwija się przy umiarkowanej temperaturze (20ºC). Jej źródłem są resztki roślinne pozostawione w glebie a sprawcą – bakteria Pseudomonas syringae pv tomato. Objawem choroby są widoczne na porażonych roślinach ciemne wodniste plamki otoczone żółtą obwódką. Plamy te często zlewają się, tworząc na brzegach liści nekrozy, co prowadzi do ich zasychania. Takie same objawy powstają na pędach, ogonkach i owocach. Przy dużej presji owoce słabo zawiązują się. Bakterie przenoszą się mechanicznie (sprzęt, ludzie) oraz z kroplami wody. Obecnie najsilniejsza presja tej choroby obserwowana jest w Wielkopolsce. Chorobę tę należy zwalczać przy pomocy preparatów miedziowych zgodnie z etykietą (np. Funguran lub inne preparaty miedziowe). W przypadku silnej presji nie mieszać preparatów miedziowych z nawozami. Należy myć koła ciągnika po każdym zabiegu i po przejeździe z każdego nowego pola.

Drugim ważna chorobą, z którą walczą aktualnie producenci pomidora jest alternarioza. Jej sprawca Alternaria solani wymaga do rozwoju ciepłej suchej pogody. Do infekcji dochodzi przez zarodniki konidialne przenoszone z wiatrem i wodą. Objawy na pomidorze to suche ciemnobrunatne plamy czasem z żółtą obwódką, tworzą koncentryczne pierścienie. Porażone są liście, pędy i owoce. Do zwalczania alternarii można użyć: Polyram 70 WG w dawce 1,2–1,8 kg/ha (preparat kontaktowy zawierający metiram), Cabrio Duo 112 EC w dawce 2–2,5 l/ha  (zawiera  dimetomorf – działanie wgłębne; oraz piraklostrobinę – działanie lokalnie układowe i translamilarne) lub Signum 33 WG w dawka 1–1,5 kg/ha (zawiera piraklostrobinę i boskalid – działanie systemiczne). W przypadku silnej presji nie należy mieszać fungicydów z nawozami.

Cabrio Duo 112 EC oraz Signum 33 WG mają bardzo korzystny wpływ na procesy fizjologiczne rośliny, dając efekt AgCelence, szczególnie widoczny w warunkach stresowych.

Razem z Alternarią na plantacjach pojawiły się brunatna plamistość liści pomidora i septorioza pomidora. Sprawcy tych chorób do rozwoju potrzebują zwilżenia liści w nocy.

Septoriozę liści w pomidorach polowych wywołuje Septoria lycopersici. Optymalne warunki do rozwoju tej choroby to temp. 18–20ºC. Na liściach tworzą się drobne okrągłe ciemnobrunatne plamy o jaśniejszych środkach z widocznymi piknidiami grzyba. Plamy pojawiają się również na łodydze i ogonkach. W przeciwieństwie do alternariozy brak plam na owocach.

Brunatna plamistość liści pomidora powodowaną jest przez grzyb Cladosporium fulvum. Objawy zaczynają się od żółtych rozmytych plam, stopniowo zamieniających się na ciemnobrunatne Po spodniej stronie liści widać obfitą ilość zarodników konidialnych. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi tej choroby.

Wymienione choroby doskonale zwalczają fungicydy: Cabrio Duo 112 EC (2–2,5 l/ha), Polyram 70 WG (1,2–1,8 kg/ha), Acrobat MZ 69 WG (2 kg/ha), Signum 33 WG (1–1,5 kg/ha).

Zaraza ziemniaka aktualnie została opanowana. Poprawiły się warunki pogodowe – jest sucho i ciepło. Niestety wiele plantacji w rejonie Wielkopolski zostały uszkodzone, niektóre zaorane. W przypadku, gdy pogoda zmieni się i w nocy będzie chłodno (temp. 15–20ºC przez 2 godz.) ponownie nastąpi zwilżenie liści. Produkty wymienione powyżej powinny być zastosowane na porażonych plantacjach – zwalczą one również skutecznie zarazę.

Przy stosowaniu preparatów należy zwracać uwagę na ich różne mechanizmy działania, substancje czynne i okresy karencji.

Signum 33 WG, Cabrio Duo112 EC, Orvego 525 SC to najważniejsze preparaty w obecnej chwili w pomidorze.

Poniższe fotografie przedstawiają sytuację z którą bardzo często w tym sezonie mamy do czynienia, gdzie to na jednej roślinie występuje jednocześnie są objawy różnych chorób pomidora, takich jak : zaraza ziemniaka, alternarioza, septorioza pomidora oraz bakteryjna cętkowatość pomidora.

pomidor2pomidor 3Zespół BASF Polska, Dział Crop Protection

dr Anna Długosz, Maciej Wita, Marcin Chojecki