Bieżący rok zmienił sektor produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw. Reprezentanci 34 stowarzyszeń branżowych oraz wiodących gospodarczo podmiotów stworzyli projekt Core Team. Forum współpracy, które jest szansą na wspólny głos sektora ogrodniczego. Idea ta jest otwarta, ma stać się naturalnym centrum kompetencji i zapraszać do dyskusji.

Zaproszenie do współpracy

Core Team to forum współpracy ekspertów i liderów organizacji branżowych, doradztwa i nauki. Głównym założeniem jest sporządzenie planu rozwoju sektora. Meritum projektu jest chęć współpracy osób, którym zależy na rozwoju i realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw.

Core Team tworzy dziś kilkadziesiąt osób, to grupa która mamy nadzieję, będzie się powiększać. Jej pierwszym celem była diagnoza, a dziś wypracowanie rozwiązań dla sektora. Poszczególnymi obszarami zajmują się zespoły projektowe. Członkowie Core Teamu deklarowali chęć zaangażowania się zależnie od swoich kompetencji i doświadczeń. Każdy zespół ma swojego lidera, który organizuje pracę zespołu. Odbyły się już pierwsze spotkania. Dodefiniowano cele długofalowe i zadania, które trzeba rozwiązać dzisiaj, szybko. Myślę, że pierwsze rekomendacje pojawią się już w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy – mówi Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Witold Boguta

Core_Team
Core Team łączy całe środowisko ogrodnicze

Szersze prezentacje Core Team planuje w kluczowych momentach sezonu wegetacyjnego, przed jego rozpoczęciem, i w jego końcówce. Nie wyklucza to aktywności medialnej w międzyczasie, wraz z postępem prac, tak jak poszczególne zespoły będą wypracowywać i proponować rozwiązania. – Chcemy komunikować efekty całej branży, tak by z tego można było korzystać. Celem jest nowa jakość produkcji, ale również dystrybucji i handlu. Chcemy budować postawy, które będą sprzyjać zmianom. Są one niezbędne w środowisku ogrodniczym. Opinie, które będziemy publikować, będą prowokować, a na pewno zapraszać do dyskusji. Chcemy, żeby jak najwięcej osób wzięło w tym udział. Jeżeli sami nie przeprowadzimy zmian, to nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego potrzebne jest szerokie zaangażowanie. Serdecznie zapraszam do współpracy – objaśnia dalej W. Boguta.

Zielony ład

Głównym wyzwaniem jest strategia Europejski Zielony Ład. Ona dotyczy nas wszystkich jako konsumentów i producentów owoców i warzyw. Celem naszego zespołu jest wypracowanie spójnego przekazu. Wszyscy w sektorze powinniśmy rozumieć założenia, wyzwania, które się z tym wiążą, no i dostrzegali szanse. Korzyści jakie możemy wyciągnąć jako środowisko. Środowisko mam na myśli środowisko ogrodnicze, ale i środowisko naturalne, bo dla mnie to są w tym przypadku nierozerwalne elementy  – tłumaczy dr Mirosław Korzeniowski – Stowarzyszenie Agroekoton

Idea, która skutecznie łączy

Według Prezesa Związku Sadowników RP, Mirosława Maliszewskiego – Polskie sadownictwo jest w dosyć trudnym momencie, bo cały czas jesteśmy w atmosferze rosyjskiego embarga. Ale taki moment kryzysowy to jest moment dobry do tego, aby podjąć strategiczne decyzje. Dobrze, że jest inicjatywa, która jednoczy wszystkie organizacje, w których można się swobodnie wypowiedzieć, mając często nawet różne zdania. Ale ważne jest osiągnięcie kompromisu i wytyczenie kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. Słowo współpraca jest to klucz. I powinniśmy absolutnie rozszerzać tą formułę, tak, aby coraz więcej aktywnych ludzi włączać w proces naprawy polskiego sadownictwa.

Współpraca

My dajemy to światło, nosimy badania, dajemy pewną wiedzę wskazówki. Cieszymy się, że sektor chce korzystać z naszych badań i naszej pomocy. To jest też dla mnie bardzo duża satysfakcja. Lubię pracować z klientami, którzy są otwarci, którzy chcą współdziałać i tworzyć lepszą przyszłość – reasumuje Urszula Krassowska, Managing Director Kantar Public Polska.

Jeśli szukamy wydarzenia roku to wiele wskazuje na powstanie forum współpracy Core Team. 34 środowiska to realna szansa na wspólny głos całego sektora ogrodniczego.

Więcej w materiale: 

Core Team – inicjatywa, która jednoczy