Produkcję warzyw gruntowych w 2021 roku GUS oszacował na ponad 3,8 mln t, tj. na poziomie ok. 1% niższym w porównaniu ze zbiorami w 2020 roku.

W 2021 r. warunki pogodowe dla uprawy warzyw gruntowych były niekorzystne niemal w całym okresie wegetacji. Ze względu na niskie temperatury dobowe powietrza i częste opady deszczu siewy warzyw były opóźnione. Na większości plantacji były one prowadzone pod koniec marca. Wschody warzyw były nierównomierne, pojawiała się także konieczność przesiewania upraw. Lipcowe upały wpłynęły na skrócenie okresu wegetacji odmian wczesnych i średniowczesnych. Opady deszczu w sierpniu spowodowały opóźnienie wegetacji odmian późniejszych oraz silne porażenie plantacji chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. W konsekwencji konieczne było stosowanie większej liczby zabiegów ochronnych. Częste opady deszczu sprzyjały przyrostowi masy warzyw, jednak wpływały też negatywnie na ich jakość i trwałość pozbiorczą (przede wszystkim w przypadku warzyw korzeniowych i cebuli).

Ze względu na dużą wilgotność powietrza i podłoża, pojawiały się utrudnienia w zbiorach, a presja ze strony chorób grzybowych nasiliła się. Łączną produkcję warzyw gruntowych (odmian wczesnych i późnych) w 2021 r. oszacowano na 3,8 mln t, tj. na poziomie o ok. 1% niższym od produkcji roku ubiegłego.

Największy spadek produkcji zanotowano zwłaszcza w przypadku gatunków ciepłolubnych (tj. pomidorów i ogórków).

W porównaniu do roku 2020 zbiory ogórków zmniejszyły się o ok. 30% i wyniosły niespełna 127 tys. t, natomiast zbiory pomidorów zostały ocenione na 158 tys. t, czyli o 15% mniej niż w roku ubiegłym.

Produkcję kapusty oszacowano na ponad 687 tys. t, a kalafiorów na ok. 138 tys. t.

Zbiory cebuli ukształtowały się na poziomie 617 tys. t.

Produkcja marchwi została oceniona nieznacznie powyżej 637 tys. t.

Produkcję buraków ćwikłowych oszacowano na ok. 239 tys. ton.

Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na przeszło 1,2 mln t, tj. na poziomie o 17% wyższym niż w roku ubiegłym. Największy wpływ na wzrost produkcji warzyw z tej grupy miały zbiory dyni.

Źródło: GUS