Corteva Agriscience wprowadza na rynki europejskie nowy produkt biologiczny Utrisha RhizoCorteva Agriscience podpisała wieloletnią umowę z STI Biotechnologie dotyczącą sprzedaży rozwiązań biologicznych, które zwiększają potencjał plonotwórczy roślin równocześnie poprawiając właściwości gleby. Zgodnie z umową, STI Biotechnologie udziela firmie Corteva wyłącznej licencji na dystrybucję opatentowanych szczepów bakterii Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 i Rhamnosus CNCM-I-3698.

Corteva Agriscience i STI Biotechnologie zawarły umowę w zakresie wyłącznej dystrybucji produktów zawierających specjalnie dobrane dwa szczepy bakterii Lactobacillus. Porozumienie dotyczy rozwiązań biologicznych, które działając w ryzosferze stymulują rośliny, a równocześnie poprawiają żyzność gleby i dostępność składników pokarmowych. Kontrakt obejmuje wszystkie kraje Europy.

STI Biotechnologie to francuska firma założona w 2007 roku, produkująca rozwiązania wykorzystujące bakterie mlekowe. W przeszłości bakterie te stosowane były w branży pasz dla zwierząt, obecnie spółka rozszerza ich zakres zastosowania na uprawę roślin, ponieważ rozwiązania mikrobiologiczne poprawiają wydajność upraw. Od 2020 roku STI Biotechnologie jest częścią grupy IDENA, specjalizującej się w naturalnych rozwiązaniach paszowych. STI Biotechnologie jest właścicielem dwóch szczepów bakterii Lactobacillus (Farciminis CNCM-I-3699 i Rhamnosus CNCM-I-3698). Firma sukcesywnie rozszerza ich zastosowania w rolnictwie o kolejne rejestracje uzyskane we Francji, Belgii i Portugalii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sti-biotechnologie.fr

Zgodnie z umową, STI Biotechnologie udziela firmie Corteva wyłącznej licencji na dystrybucję opatentowanych szczepów bakterii Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 i Rhamnosus CNCM-I-3698. Bakterie te działają w strefie systemu korzeniowego roślin (ryzosferze) i poprawiają dostępność i pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zwiększają w ten sposób potencjał plonotwórczy upraw, a równocześnie poprawiają zdrowotność i urodzajność gleby.

Szczepy bakterii będą znajdowały się w nowym biostymulatorze mikrobiologicznym Utrisha Rhizo. Corteva wykorzysta swoją szeroką sieć dystrybucji i zasięg rynkowy, aby produkt był dostępny dla wszystkich upraw, w pierwszej kolejności w warzywach i ziemniakach.

„Corteva Agriscience nieustannie wprowadza na rynek nowe i innowacyjne rozwiązania, oferując produkty pochodzenia naturalnego, które uzupełniają nasze konwencjonalne środki ochrony roślin, a także przyczyniając się do zwiększenia odporności roślin na warunki stresowe,” – powiedziała Priscila Vansetti, wiceprezes ds. rozwoju produktów biologicznych w Corteva Agriscience. „Cieszymy się, że możemy współpracować z STI Biotechnologie w celu udostępniania rozwiązań, które pomogą rolnikom sprostać zmieniającym się warunkom środowiskowym, a równocześnie zapewniają ochronę i dochodowość gospodarstw na wysokim poziomie”.

Umowa to kolejny krok do rozwoju oferty produktów biologicznych Corteva obejmujących biostymulatory i środki ochrony biologicznej zapewniające przewidywalne rezultaty zastosowania, w oparciu o wykazane w badaniach efekty. Wprowadzenie na rynek kolejnego biostymulatora mikrobiologicznego z linii produktów wpływających na dostępność składników pokarmowych, Utrisha Rhizo – który zwiększa wielkość i aktywność systemu korzeniowego roślin, stymulując w ten sposób potencjał plonotwórczy roślin – realizuje cele określone w ramach zrównoważonego rozwoju Corteva Agriscience.

To partnerstwo doskonale wpisuje się w nasz cel, jakim jest udostępnianie naturalnych rozwiązań biologicznych,” – powiedział Christophe Tanguy, dyrektor operacyjny w STI Biotechnologie. „Umowa z międzynarodową firmą, taką jak Corteva, przyspieszy wdrożenie naszego biostymulatora poprawiającego żyzność i zdrowotność gleby i zaspokoi rosnące zapotrzebowanie rolników na naturalne rozwiązania zwiększające odporność roślin i zdrowotność gleby – informuje Renaud Domitile, dyrektor generalny.