Producenci papryki okazują się być żadni wiedzy. Świadczyć może o tym wysoka frekwencja uczestników spotkań w Klwowie i Słowikowie. Zorganizowała je firma Eznza Zaden wraz z Grupą Producentów Rozsad KRSOŃ, Intermag i Agro-Sorb. W trakcie spotkań nie zabrakło ciekawych informacji dotyczących nowoczesnej uprawy papryki w tunelach foliowych, ukierunkowanej na wysoki plon i jak najlepsza jakość owoców.

Papryka w tunelach w sezonie 2022

Bernard Zioło z Enza Zaden scharakteryzował kończący się rok pod względem produkcji papryki w tunelach i problemów jakie występowały. Na początku przybliżył sytuację cenową za paprykę w Belgii. Okazuje się, że tamtejsze ceny również ulegają wahaniom i to znacznym w ciągu sezonu. Co ciekawe – spore jest zapotrzebowanie na paprykę zieloną, za które ceny w niektórych okresach są wyższe względem papryk czerwonych i żółtych. Z punktu widzenia produkcji papryki pod osłonami, ważne jest różnicowanie odmian, co pozwala na lepsze zaplanowanie produkcji i co ważne – zbiorów. Kluczowe jednak dla opłacalności produkcji okazuje się być plon, cena i koszty.

Dochód = plon x cena – koszty

Czy to oznacza, że za wszelka cenę trzeba ciąć koszty produkcji? Nie! Trzeba je racjonalizować. Szukać oszczędności tam gdzie to jest możliwe. Poprzez odpowiednią technologię całkowicie można eliminować pewne koszty. Przykładem może być sposób nawożenia i dawkowania nawozów. To zaś czy dawkowanie nawozów jest konieczne powinno być określane na podstawie analizy gleby, która daje rzetelną odpowiedź na pytanie jakie nawozy powinno się dostarczyć glebie w określonej lokalizacji.

Bernard Zioło scharakteryzował sezon 2022 pod względem uprawy papryki w tunelach

W naszych warunkach klimatycznych wskazane jest też cieniowanie tuneli. Czynność taka okazuje się być zasadna nawet tuż po posadzeniu roślin, kiedy to nadmierne nasłonecznienie wpływa na „więdnięcie roślin”. Zacieniowanie już w maju zapewnienia ograniczenie nasłoneczniania w okresie gdy intensywność światła jest największa. Cieniowanie w lipcu, gdy dni w kolejnych tygodniach są coraz krótsze – często nie jest już zasadne. Owoce są najbardziej wrażliwe na suchą zgniliznę wierzchołkową w fazie młodocianym (już gdy owoce mają wielkość orzecha włoskiego). Dlatego to właśnie wtedy trzeba zadbać o dodatkowe dostarczenie wapnia, a nie wówczas gdy są widoczne objawy na owocach.

Uczestnicy spotkania w Słowikowie

Zróżnicowanie odmian ma znaczenie

Wracając do odmian i urozmaicenia produkcji, warto postawić na sprawdzone pozycje. Taki jest Dragoney F1, odmiana która już w pierwszych próbach wyróżniała się wysoką odpornością na „uwiądy” i mocnym system korzeniowym. To pozwala z powodzeniem uprawiać tę odmianę na glebach lekkich, piaszczystych. Dragoney powinien być uprawiany w zagęszczaniu 3 szt./m2 co oznacza obsadę 720 roślin/tunel. Ważne jest obecnie by plon z całego sezonu był jak najwyższy. Mniejsze zagęszczenie zapewnić może równie wysoki plon co przy większej obsadzie, a dodatkowo wpłynie to na jakość owoców. Owoce do których swobodnie dociera światło są lepiej wyrośnięte i wybarwione – argumentował Bernard Zioło. W efekcie z upraw w mniejszym zagęszczeniu udział plonu handlowego jest wyższy. Mniej znaczy więcej! Dragoney zapewnia wysoką jakość plonu – owoce do końca zbiorów cechuje wysoka zdrowotność i zdolność do wybarwiania się na czerwony kolor.

Maduro F1 jest wcześniejsza względem Dragoneya o około 7 dni. Te odmianę lepiej prowadzić bardziej generatywnie – podlewać rzadziej a większymi dawkami wody. Maduro ma intensywny czerwony kolor, utrzymujący się do końca zbiorów. Jest to odmiana gdzie łatwo zbira się owoce. Wymaga dodatkowego nawożenie magnezem i mikroelementami, zwłaszcza w okresie poprzedzającym pierwsze zbiory gdy rośliny są mocno obciążone owocami.

Devito F1 to z kolei propozycja papryki o żółtych owocach. Tej odmiany nie warto sadzić zbyt wcześnie, gdyż nie lubi chłodów. Po za tym zapotrzebowanie na żółtą paprykę rośnie dopiero w trakcie sezonu a nie w momencie gdy na rynku pojawiają się pierwsze wybarwione papryki czerwone.

Banckers F1 to odmian polecana na wymęczone już stanowiska, gdyż ma bardzo mocny system korzeniowy. Jest to odmiana, która już w fazie zielonych owoców ma grubą ścianę i daje wysoki plon papryki zbieranej „na zielono”.

Dla urozmaicenie warto też uprawiać odmiany o pomarańczowych owocach jak Mango F1 czy już nowsza odmiana Milena F1. Ta druga pod względem jakości owoców nie ustępuje odmianom papryki czerwonych.

Bernard Zioło wspomniał też o innych gatunkach warzyw uprawianych w tunelach foliowych coraz powszechniej. Mowa tu o cukinii ( polecane do uprawy to Keesha F1), sałata w typie lodowej (Napelo F do uprawy wczesnowiosennej), sałat masłowych (szybka odmiana Analena lub Casey do uprawy na okres lata w tunelach). Jest związane z coraz większą popularnością innych niż papryka gatunków warzyw w radomskim zagłębiu produkcji warzyw.

c.d.n.

Warto przeczytać: