W Radziejowicach w dniu 23 listopada firma Gaiago zorganizowała spotkanie dla przedstawicieli mediów ogrodniczych i rolniczych. W trakcie kameralnego spotkania poinformowała o swojej działalności i ofercie dla krajowych producentów żywności. Podmiot ten na naszym rynku funkcjonuje od stycznia 2022 roku, a do zaoferowania plantatorom ma kilka produktów.

Potencjał ziemi

Kamila Załęcka-Dusza, Country Manager w Gaiago, otworzyła spotkanie i przedstawiła jego organizatorów. Byli nimi członkowie firmy, która w Polsce działa od stycznia 2022 roku. O misji i wizji firmy, założeniach którymi zespół się kieruje w codziennej pracy, mówił z kolei jej prezes Michel Funfschilling. Jego zdaniem najważniejszym elementem, narzędziem pracy każdego rolnika, jest gleba. U podstawy funkcjonowania Gaiago leży więc troska o jakość gleby, o jej aktywność mikrobiologiczną. Niestety, z informacji przekazanych przez niego wynika, że aż 52% wszystkich gruntów jest zdegradowanych w UE, a to daje ok. 80 mln ha gruntów. Plony generalnie utrzymują się na niezmiennym poziomie, ciężko jest poprawiać wydajności. Problemem w czasach niepewnej pogody staje się też zdolność gleby do magazynowania wody. Dlatego Gaiago wprowadza program węglowy, którego celem będzie zwiększenie udziału próchnicy w ziemi – tu kluczową rolę ma odgrywać jeden z produktów Gaiago – Nutrigeo. Ważne jest także zmniejszenie ilości wysiewanych nawozów chemicznych. Produkty takie jak Free PK i Free N 100 pomagają wprowadzić oszczędności na tym polu. Ograniczenie występowanie patogenów w glebie to kolejny cel. Tu pomocne mogą być takie produkty jak Altea i Memcomba. Wprowadzenie prebiotyków to kolejny cel stawiany przed firmą. Ostatnim etapem jest zbieranie danych od rolników i instytucji na podstawie których można stworzyć produkty dostosowane do potrzeb rynku. Generalnie jednak Gaiago stawia na naturalne predyspozycje roślin do radzenia sobie w komfortowych i stresowych warunkach uprawy. Produkty oferowane przez firmę mają stymulować biologiczne mechanizmy umożliwiające optymalne plonowanie. Firma funkcjonuje już w 10 krajach Europy, gdzie współpracuje z ok. setką dystrybutorów. W terenie działa 40 agronomicznych doradców, którzy wspierają plantatorów w zakresie dbałości o glebę, przywracanie jej dobrej kondycji pozwalającej na właściwe funkcjonowanie w warunkach bioróżnorodności i wysokiej aktywności mikrobiologicznej. Jak dodała K. Załęcka-Dusza działania Gaiago wpisują się w strategie Zielonego Ładu.

Produkty od Gaiago

Produkty firmy przedstawiali jej polscy przedstawiciele – Łukasz Peroń i Jakub Gołuchowski.

Nutrigeo to produkt aktywujący funkcjonowanie pożytecznych grzybów w glebie. W agrosystemie leśnym stosunek grzybów do bakterii wynosi 60:40, podczas gdy w glebie wykorzystywanej rolniczo jest to najczęściej 10:90. Celem aplikacji tego produktu jest stabilizacja próchnicy. Aplikacja preparatu sprawia, że relacja występowania grzybów do bakterii jest bliższa leśnej i wynosi 50:50. Zwiększenie bioróżnorodności gleby polega także na zwiększeniu zawartości węgla organicznego w próchnicy w glebie, regularnym dostarczaniu świeżej materii organicznej, stosowaniu międzyplonów i mniejszym ubijaniu gleby ciężkim sprzętem rolniczym.

Free N100 to produkt pozyskujący azot z powietrza. Stanowi on dodatkowe źródło odżywienia roślin. Jest to rozwiązanie bakteryjne, którego aplikacja sprawia, że wolny azot przekształcany jest w formę przyswajalną dla roślin. Powstaje synergia między korzeniami a bakteriami. Bakterie namnażają się, nie są wymywane z rizosfery nawet w wyniku wystąpienia niesprzyjających zjawisk atmosferycznych. Korzystne warunki do aplikacji tego produktu biologicznego to napowietrzona i wilgotna gleba, aplikacja zaś powinna nastąpić po wschodach roślin. Korzystnie na rozwój bakterii wpływa obecność siarki w glebie. Produktu nie należy mieszać z fungicydami, insektycydami i azotem. Należy też unikać pH gleby poniżej 5,5 i powyżej 8,2. Bakterie azotowe są także wrażliwe na intensywną ekspozycję UV. Użycie tego produktu pozwala na ograniczenie nawożenia plantacji azotem.

Free PK to kolejny doglebowy produkt płynny z portfolio Gaiago. Uwalnia on blokowane w glebie minerały. Zawiera w swym składzie bakterie Bacillus Mucilaginosus. Pobudzają one rośliny do wydzielania kwasów organicznych wokół minerałów, które pomagają je rozpuszczać. Dzieje się to przez cały okres wegetacji. Bakterie znajdują się w glebie, a czynniki zewnętrzne nie wpływają na intensywność ich występowania. W efekcie aplikacji Free PK lepsze jest wykorzystanie podawanych nawozów, a co za tym idzie, poprawie ulegają parametry jakościowe plonu. Produkt jest kompatybilny z herbicydami i roztworami azotu.

Stimulus ogranicza stres zewnętrzny roślin. To probiotyk na bazie polimerów i mikroelementów podawany nalistnie. Redukuje szkody wyrządzane przez zabiegi ochrony, wspomaga także namnażanie pozytywnych mikroelementow, sprzyja produkcji metabolitów, pobudza fotosyntezę i produkcję białek. Rośliny charakteryzują się większym wigorem po jego zastosowaniu.