Owoce pomidorów przeznaczone do zaopatrzenia zakładów przetwórczych


Pod koniec miesiąca, 26 listopada w Hotelu Podgrodzie w Kowalu, spotkają się plantatorzy pomidorów z Kujaw, Mazowsza, województwa łódzkiego i Wielkopolski. Głównym organizatorem wydarzenia jest firma Yara Poland, a w organizację wydarzenia włączają się też firmy BASF, BioAgris, Hazera i Grupa Mularski.

Za nami ciężki sezon

Problemów w produkcji pomidorów w kończącym się roku było kilka. Przede wszystkim, we znaki plantatorom dała się susza. Nawet na dobrych stanowiskach, ale bez nawodnienia, redukcja plonowania była znaczna. Zdarzało się też tak, że w kwaterach, gdzie można było dostarczyć wodę, tej po prostu brakowało. Upalne temperatury i bardzo niewielkie opady atmosferyczne w czasie wegetacji roślin – potrzebny był wydajny system nawodnieniowy i pewne źródło wody, by w zadowalającym stopniu zniwelować skutki tych niekorzystnych warunków. Kolejnym problemem były oferowane stawki. Za pomidor zbierany mechanicznie płacono zazwyczaj 25-28 gr/kg, rzadziej 30 gr/kg. Za owoce zrywane ręcznie 48 gr/kg. Przy niższym plonowaniu i zniesieniu dopłaty za transport plonów do zakładów wyniki finansowe były na ogół gorsze od spodziewanych. Mimo tego, zadbane plantacje dały zarobić. Uważam, że w obecnym sezonie uwidoczniło się wiele różnych zależności, które decydują o powodzeniu w uprawie pomidora. Dlatego zapraszam wszystkich zainteresowanych do Kowala pod koniec listopada. To dobry czas aby porozmawiać i wyciągnąć wnioski, które przełożą się na lepsze przychody z prowadzenia pomidorowej działalności w kolejnych sezonach – mówi Sebastian Przedzienkowski z Yara Poland, główny organizator wydarzenia.

Sebastian Przedzienkowski w trakcie zbiorów pomidorów w jednym z gospodarstw, w którym doradza

Kompleksowy program wydarzenia

S. Przedzienkowski zaplanował wystąpienia wielu  ekspertów. Będą one dotyczyć różnych obszarów produkcji pomidorów. Pierwszy wykład w części konferencyjnej dotyczył będzie doboru odmian pod zbiór mechaniczny. Prezentacji tej dokonają Dorota Wielgat i Michał Lewandowski z firmy Hazera. Następnie głos zabierze Szymon Cieśliński z BioAgris, który przybliży zagadnienia związane z problemami w uprawie pomidorów i zaproponuje sposoby radzenia sobie z nimi. Daniel Babij i Tomasz Wyszkowski omówią ofertę rozsad Grupy Mularski oraz nowej marki i produktu Czarnej Kredy. Tematyce ochrony i nawożenia poświęcone zostaną dwa ostatnie wykłady. Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland opowie o żywieniu krzewów w celu wypracowania dobrego plonu, zaś Maciej Wita z BASF omówi znaczenie właściwej ochrony przy użyciu nowych i sprawdzonych preparatów. Dokładne szczegóły dotyczące spotkania znajdują się w załączonym zaproszeniu. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniu wszystkich tych, którzy uprawiają pomidory. Poza możliwością spotkania się i rozmowy z ekspertami z różnych firm, porad zasięgnąć można także od innych plantatorów. Swój udział w spotkaniu już zapowiedzieli właściciele mniejszych i większych gospodarstw, które prowadzone są na w zróżnicowanych warunkach mikroklimatycznych i glebowych. Wiedza, którą przekażą eksperci oraz wymiana doświadczeń z kolegami z branży to w mojej ocenie dobre argumenty przemawiające za tym, by poświęcić popołudnie na refleksje nad zakończonym sezonem – konkluduje S. Przedzienkowski.