Ziemniaki, są najpopularniejszym źródłem pożywienia ludności świata obok pszenicy i ryżu. Uprawia się je na wszystkich kontynentach, najwięcej w Azji i w Europie. Na tych dwóch kontynentach produkuje się blisko 80% całej produkcji, przy czym w Europie jest stale spadek produkcji natomiast w Azji dane podają ciągły rozwój upraw tego gatunku.

Polska przez bardzo długi czas zajmowała drugie miejsce w Europie pod względem ilości produkowanych ziemniaków. Pozycję tą utrzymywaliśmy od roku 1963 do 1992, z produkcją powyżej 40 milionów ton a w niektórych latach przekraczając próg 50 mil ton. Aktualnie od kilkunastu lat jest widoczny stały spadek produkcji. Produkcja ziemniaków w naszym kraju w 2016 r. wyniosła 8,80 mln ton i była o 63,7% mniejsza niż w 2000 r. Europa od ponad 10 lat przestała dominować w produkcji tego gatunku, jej miejsce zajęła Azja. Z danych Food and Agriculture, wynika, że w ostatnich latach powierzchnia uprawy ziemniaków w Azji stanowiła już ok. 48% światowego areału, a w Europie niepełna 35%.

Ciekawie się przedstawia też historia upraw ziemniaka w odniesieniu do uzyskiwanych plonów. Doskonale prezentuje to poniższy film. O popularności ziemniak na świecie może świadczyć też fakt, że na 195 państw świata w 166 uprawiane jest to warzywo (dane z 2017 roku). Zatem można powiedzieć, że w 85% państw świata uprawiane są ziemniaki. Czy któraś uprawa może mu zatem dorównać?

Źródło: www.sggw.pl