Sezon wegetacyjny w Czechach zaczyna się nieco wcześniej niż w Polsce, a w związku z tym zaawansowanie w wegetacji na koniec maja było zdecydowanie lepsze niż na plantacjach w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza tych plantacji, na których prowadzono racjonalna walkę z chwastami. Pomimo tego są jeszcze plantacje gdzie konieczna jest dalsza interwencja herbicydowa. Ta jednak będzie realizowana dopiero wtedy, gdy szczypior pokryty będzie woskiem, tak by nie zaszkodzić uprawianej cebuli.   

Na czeskich polach cebuli nie brakuje odmian cebuli z firmy Syngenta jak Vision, Medaillon, Welllington, które zapewaniają wysokie plony i znakomita jakość finalnego produktu.

Na plantacjach gdzie uprawiana jest cebula ozima (łącznie w Czechach uprawia się ją na około 150-200 ha), rośliny są już prawie gotowe do zbioru. Dobrze przetrwały zimę dzięki okrywie śnieżnej, co pozwoliło na dynamiczny wzrost roślin wiosną. Pod koniec maja konieczne było już interwencje przeciwko wciornastkom, jak również pojawiły się choroby jak Alternaria, Stemphylium i mączniak rzekomy. To wskazywało na konieczność zastosowania takich produktów jak Scorpion Amistar, Czy Ridomil Gold.

Duża część plantacji cebulowych w Czechach prowadzona jest w oparciu o fertygacji, co przekłada się na dynamiczny i zaawansowany wzrost roślin. Pozwala również uzyskiwać wysokie plony cebuli.