Fot. 4. Wciornastek tytoniowiec (stadium larwy) na cebuli

Dotychczasowy obserwowaliśmy porażenie przez Stemphylium głównie cebuli zimowej oraz z dymki. Z początkiem czerwca również na cebulach z siewu zaczęto obserwować niepokojące objawy, żółknięcia, bladnięcia szczypioru, przechodzące stopniowo w zasychanie wewnętrznej części liścia. W większości przypadków mogą to być już pierwsze objawy porażenia właśnie przez Stemphylium.

W tym roku cebule z siewu nie są w najlepszej kondycji, charakterystyczne jest bardzo duże zróżnicowanie we wzroście. Większość cebul jest teraz 2-3 liści właściwych, trafiają się plantacje w fazie 4 liście.

Proszę również o zwrócenie uwagi na dawki oraz różnego rodzaju mieszaniny herbicydów kontaktowych. Każde uszkodzenie przez herbicydy sprzyjają infekcjom Stemphylium.

Dlatego też w najbliższych dniach zalecam zabieg przeciwko tej nowej i niestety coraz częściej występującej chorobie, która to pojawia się już i w tym sezonie (tak wcześnie).
To bardzo dobry moment na zastosowanie nowości w ochronie cebuli –
Luna Experience 400 SC, w dawce 0,5 l/ha. .

Pamiętajmy również iż cebula ozima jest pierwotnym źródłem zakażenia mączniakiem rzekomym. Dlatego też zalecam szczegółowe lustracje plantacji, zwłaszcza w zagłębieniach terenu, oraz miejscach osłoniętych – pod kątem obecności mączniaka rzekomego. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu:
– Infinito 675,5 SC w dawce 1,6 l/ha oraz
– Fandango 200 EC w dawce 1-12,5 l/ha (od fazy tworzenia się zgrubienia cebulowego). Dodatkową zaletą Fandango, jest to że ogranicza również Stemphylium a także działa stymulująco na wzrost rośliny. Do ochrony przeciwko mączniakowi można zastosować jeden z zarejestrowanych fungicydów – mieszania substancji systemicznej (metalaksyl M, dimetomorf, cymoksanil) z mankozebem. .

Fot. 1. 31.05,- Cebula ozima – okolice Wrocławia, widoczne mocne porażenie Stemphylium i Altrnarią
Fot. 3. 3.06 – Cebula z siewu, początki Stemphylium. Okolice Inowrocławia

 

Przy wykonywaniu zabiegów ŚOR pamiętajmy o dostosowaniu ilości cieczy roboczej na ha do wielkości roślin i doborze odpowiednich końcówek rozpylaczy do wykonywanych zabiegów.

Wciornastek tytoniowiec

W rejonach Polski zachodnio-południowej zauważono już pierwsze osobniki wciornastka.
Dlatego zalecam lustracje plantacji pod kątem obecności tego uciążliwego szkodnika. Jego obecność na plantacji i żerowanie mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń liści cebuli (szczypioru), zwłaszcza w obecnym okresie kiedy to cebule są opóźnione w wzroście,
i są w słabej kondycji. .

Do wykonania zabiegu przeciwko wciornastkom polecam znany i sprawdzony insektycyd z grupy pyretroidów – Decis Mega 50 EW w dawce 0,15 l/ha. Stosowanie w obecnym okresie tego preparatu jest jak najbardziej uzasadnione i celowe z racji panujących temperatur (ochłodziło się) a także wielkość roślin pozwala nam na bardzo dobre dotarcie preparatu do dołu i „kątów” liści gdzie chowa się wciornastek.

Również ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu o innym mechanizmie działania w porównaniu do insektycydów. Emulpar 940 EC, jest to preparat naturalny, oparty o zemulgowany olej z lnianki siewnej, który działa na szkodnika mechanicznie, poprzez blokowanie oddychania, a także unieruchamianie go. Działa niezależnie od temperatur. Polecana dawka to 1%, czyli 1L/100 litrów wody.

Przy walce z wciornastkiem starajmy się zmieniać preparaty, stosować inne substancje aktywne, np. beta-cyflutryna, lambda-cyhalotryna (obie należą do grupy pyretroidów).
w wyższych temperaturach należy rozważyć zastosowanie preparatów zawierających np. acetamipyryd i spinosad.

Zachęcam Wszystkich do regularnego sprawdzania zagrożenia pod katem najważniejszych chorób w uprawach warzywniczych. Te informacje znajdują się na stronach internetowych Bayer. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://vademecum.cropscience.bayer.com.pl


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.