Według danych EUROSTAT, polska produkcja cebuli stanowi ponad 13,5% powierzchni uprawy tego warzywa w UE i daje ok 8,3% zbiorów cebuli w UE. W 2019 r. cebulę uprawiano w Polsce na areale 25,2 tys. ha, z którego w wyniku niesprzyjających warunków pogodowych, przy średnim plonie 21,2 t/ha, uzyskano 535,4 tys. ton. Dla porównania w 2019 r. średni plon dla całej UE wyniósł 34,7 t/ha, a więc był o prawie 40% wyższy niż w Polsce.

Według wrześniowych szacunków GUS w 2020 r. produkcję cebuli w Polsce przewiduje się na poziomie ok. 580 tys. t., czyli o ponad 8% większym rok do roku.

Cebula głównie na eksport

Polski eksport stanowi 2,5% światowego eksportu cebuli, co daje nam 9. pozycję na świecie. W 2019 r. wyeksportowano z Polski 138,7 tys. t cebuli za 93,1 mln EUR. Głównym zagranicznym rynkiem zbytu dla polskiej cebuli od lat jest Wielka Brytania z 33% udziałem w eksporcie cebuli z Polski (w 2019 r. 38,7 tys. t za 29,9 mln EUR). Na drugim miejscu są Niderlandy, do których w 2019 r. wyeksportowaliśmy 34,5 tys. t cebuli za 23,8 mln EUR (25,6% całego eksportu z Polski). Podium zamyka Francja z 9,7% udziału w eksporcie (13,5 tys. t za 9 mln EUR). Ważnymi odbiorcami są również Belgia i Niemcy, do których trafia odpowiednio 6,6% polskiego eksportu (11,7 tys. t za 6,1 mln EUR) i 6,1% (8,9 tys. t za 5,7 mln EUR). Z większością krajów, poza Niderlandami, Grecją i Rosją, Polska ma dodatni bilans handlowy na rynku cebuli, choć w ostatnich latach obserwujemy wysokie wzrosty importu z Ukrainy, Austrii i Turcji.

Dobre perspektywy na sezon 2020/21

Dotychczasowy przebieg pandemii mocno wpłynął na ograniczenie konsumpcji żywności poza domem, a w konsekwencji na popyt i ceny cebuli przeznaczonej do HoReCa. Natomiast na rynku światowym widać oznaki wzrostu zainteresowania zakupem cebuli i to nawet z takich kierunków jak: kraje afrykańskie, Sri Lanka, Bangladesz i inne kraje azjatyckie. Indie zdecydowały się na import surowca z Egiptu. Według doniesień prasowych Niderlandy są na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowego eksportu cebuli w tym sezonie. Ceny cebuli żółtej na kilku niderlandzkich giełdach w ostatnich tygodniach systematycznie rosły. Tamtejszy wzrost popytu na cebulę oddziałuje na sytuację na polskim rynku. W efekcie w ciągu ostatnich dwóch tygodni polska cebula podrożała prawie o jedną trzecią, choć była nadal o 21% tańsza niż w tym samym okresie 2019 roku. W 46. tygodniu, wg notowań cen MRiRW, cebula skupowana była po 0,63 zł/kg na rynek świeży i za 0,61-0,82 zł/kg obierana do przemysłu loco zakład.

Wzrost zachorowań na COVID-19 na całym świecie budzi jednak obawy związane z ewentualną blokadą handlu. Polskich eksporterów cebuli niepokoi również kwestia terminu i zasad uregulowania handlu UE-Wielka Brytania. Brak umowy handlowej ratyfikowanej przez obie strony do końca 2020 roku będzie oznaczał stosowanie ceł w eksporcie do Wielkiej Brytanii i dodatkowo może spowodować okresowy paraliż w wymianie handlowej pomiędzy państwami UE a Zjednoczonym Królestwem.

źródło: agronomist.pl