Czy w Wielkiej Brytanii zabraknie ziemniaków?


Według Farmers Weekly niedobór lokalnych ziemniaków w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie około 29%. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć w przyszłym roku z powodu planowanego zmniejszenia areału tej uprawy.

Analitycy przewidują, że wysokie koszty produkcji ziemniaków i ograniczenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin doprowadzą do dalszej redukcji areału uprawy ziemniaków w Wielkiej Brytanii w 2023 r.

W części gospodarstw obserwuje się ograniczanie areału uprawy ziemniaków na kolejny sezon. W części odchodzi się od tej uprawy na rzecz bardziej pewnych zysków upraw jak pszenica, burak cukrowy lub innych upraw.

Innymi czynnikami wpływającymi na decyzje rolników są premie wypłacane za przechodzenie na alternatywne uprawy lub wdrożenie do praktyki rolnictwa regeneracyjnego. Wiąże się to z ograniczonym stosowaniem nawozów sztucznego pochodzenia i pestycydów, co skłania niektórych producentów do wycofania ziemniaków z płodozmianu.

Również ceny środków produkcji rolnej osiągają w Wielkiej Brytanii bezprecedensowy wzrost. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do września 2022 r. koszt surowców do produkcji rolnej wzrosły w tym kraju o 34%.