W Mokrej pod Skierniewicami 17 września odbyło się spotkanie warzywnicze w ramach projektu Demo Farma. Jego organizatorem i realizatorem jest Timac Agro Polska. Kwatery doświadczalno-pokazowe dla 12 gatunków warzyw zlokalizowano w gospodarstwie rodzinnym Majchrowskich. Tam właśnie zaproszono doradców TAP i klientów firmy, by mogli przekonać się o tym w jaki sposób rośliny te radziły sobie z niekorzystnymi warunkami uprawy w 2019 roku.

Demofarma ma wielu partnerów

Celem nadrzędnym, który nam przyświecał, było oddanie warunków uprawy panujących w gospodarstwach, które odwiedzają i którymi opiekują się nasi doradcy. Wiadomo jaki był ten rok. Wiosną zdarzały się przymrozki, latem panowała przeciągająca się susza i bardzo wysokie temperatury. Gleba, na której założone zostały poletka jest średniożyzna, to IV klasa bonitacyjna. Ma więc ograniczoną sorpcję wodną, a dodatkowo nie zastosowaliśmy tu żadnego zaawansowanego systemu nawadniającego – mówił we wstępie Karol Majchrowski z TAP, który prowadzi projekt Demo Farma. Przedstawił też firmy, które towarzyszą TAP w realizacji edukacyjnego projektu. Wśród nich są dostawcy nasion A więc Bejo Zaden i Seminis oraz producent rozsady z tych nasion GPR Krasoń. Ochroną plantacji zajęła się firma BASF. W celu jak najprecyzyjniejszego dostosowania zabiegów do potrzeb panujących aktualnie w 36 poletkach doświadczalnych posiłkowano się odczytami ze stacji meteorologicznej i modelami chorobowymi i rozwiązaniami technologicznymi dostarczonymi przez Metos.

Nawożenie i ochrona w warunkach suszy

Inauguracja naszego projektu przypadła na bardzo trudny rok. Z jednej strony to trochę kłopotliwe, ale z drugiej z kolei stwarza to dobrą okazję do przetestowania różnych programów nawozowych. Właśnie w takich sezonach konkretne produkty mają szansę na wykazanie swej prawdziwej przydatności w kontekście żywienia roślin i budowy plonu. Znaczenia nabiera także biostymulacja a takie właściwości posiadają oferowane przez nas nawozy. Każda strategia  żywienia jest szczegółowo rozpisana i znajduje się w skryptach, które uczestnicy dzisiejszego spotkania otrzymali. Wyniki produkcyjne zostaną szczegółowo podliczone, spisane i rozesłane do wszystkich chętnych w październiku – mówił Łukasz Peroń. Dla każdego z gatunków programy układane były odmiennie i na podstawie analizy chemicznej gleby oraz zapotrzebowania konkretnego gatunku na składniki pokarmowe. W kwaterach TAP do podstawowego pogłównego wykorzystywane były produkty z gamy Eurofertil i Physiomax 975. Pogłównie sięgano po nawóz Sulfammo 23-N-Process. Do programów włączano także produkty z gamy Fertiactyl i Fertileader. W ochronie przed zachwaszczeniem podstawowym preparatem był Stomp Aqua. Wykorzystywano też z powodzeniem fungicyd Signum 33 WG. Rozsady warzyw dostarczyła firma GPR Krasoń, która zaopatruje bardzo szeroką grupę producentów warzyw w Polsce. Firma Metos miała okazję do zaprezentowania systemów iMetos ISCOUT do monitorowania obecności szkodników oraz CropVIEW, dzięki któremu można zdalnie monitorować postęp wegetacji roślin. O wynikach produkcyjnych wszystkich tych zabiegów poinformujemy w kolejnych wpisach, gdy dane te będę już dostępne. Póki co zapraszam do zapoznania się z relacją fotograficzną z tego spotkania.

Fotogaleria odmianowa

Poniżej można zapoznać się ze zdjęciami odmian warzyw uprawianych na Demo Farmie. W sporej części nie osiągnęły one jeszcze dojrzałości zbiorczej. Zarysowują się pewne różnice we wzroście zależnie od programu nawożenia. Zbiory dobiegną końca w bieżącym miesiącu, a po nich przyjdzie czas na podsumowania efektywności poszczególnych strategii żywienia roślin różnych gatunków.