Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 02.08.2019 roku wynikało iż będzie można stosować w najbliższych latach chloroprofam. Jednak przepisy krajowe tracą swoją moc wobec rozporządzenia KE.

Choć w naszym rejestrze są dostępne środki zawierające w swoim składzie chloroprofam (https://www.gov.pl/web/gov/szukaj/?scope=rolnictwo&query=zapobieganie+kie%C5%82kowaniu+bulw+w+czasie+przechowywania)

To środki z tą substancją będą wycofywane z rynku. Reguluje to rozporządzenie KE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0989&from=EN W wyniku zaistniałej sytuacją państwa członkowskie, w tym Polska, mają ostateczny termin na cofnięcie rejestracji środków zawierających chloroprofam najpóźniej do 8 stycznia 2020 roku. A ostateczny termin dozwolonego stosowania środków ochrony roślin zawierających tą substancję przypada na 8 października 2020 roku. Tak więc w przyszłym sezonie możliwe będzie jeszcze używanie środków z chloroprofam.