Spotkanie plantatorów cebuli w Rusinowie

Firma Enza Zaden to jeden z wiodących dostawców nasion warzyw polowych, dystrybutor Takii Seeds. Podmiot zaopatruje także rodzimych producentów. W dniu 18 sierpnia w miejscowości Rusinowo na Kujawach odbył się pokaz odmian cebuli z oferty przedsiębiorstwa. Zlokalizowany został na polu Mateusza Brendy, który od lat prowadzi gospodarstwo o warzywniczym profilu.

Odmiany z asortymentu Enza Zaden

Kwatera odmiany Bonus F1
Kwatera odmiany Bonus F1

Spotkanie zostało zorganizowane na plantacji, gdzie towarowo uprawiana jest odmiana Bonus F1. Jej siew nastąpił w końcu marca, zużyto ok. 3 jednostek na ha. Kwatera nawadniana była deszczownią sporadycznie, co jednak wystarczyło do tego by przez cały okres wzrostu cebula miała dostatek wody. Uprawiam cebulę różnych odmian, ale jak widać, tutaj Bonus F1 udał się bardzo dobrze i z pewnością w kolejnych latach będę także siał tę właśnie odmianę. Jestem zadowolony z jej plonowania, widać już teraz, że zbiór będzie obfity – powiedział w Rusinowie Mateusz Berenda.

Mateusz Berenda, gospodarz spotkania
Mateusz Berenda, gospodarz spotkania

Plantator planuje jak najszybszy zbiór, gdyż przewiduje, że na przestrzeni nadchodzących tygodni zbiory przybiorą na sile, co skutkować będzie obniżką i tak niewysokiej już ceny cebuli. Poza odmianą Bonus F1 zaprezentowano także odmiany Medusa F1, Novista F1 i Samantha F1. Pierwsza z nich jest propozycją uniwersalną. Można skierować ją do sprzedaży równie wcześnie co odmianę Bonus F1.

Odmiana Medusa F1
Odmiana Medusa Funiwersalną. Można skierować ją do sprzedaży równie wcześnie co odmianę Bonus F1.

Jednak dobrze przesuszona w warunkach polowych daje się przechowywać  nawet do marca, co wśród odmian wczesnych jest warte odnotowania. Do długiego przechowywania polecana jest druga z wymienionych odmian cebuli – Novista F1. Samantha F1jest odmianą niezwykle plastyczną, dostosowującą się do warunków uprawy, tolerancyjną na warunki stresowe, co przekłada się na wysoki i stabilny plon.

Ochrona upraw szczególnie istotna w tym roku

Piotr Borczyński omawia choroby grzybowe cebuli
Piotr Borczyński omawia choroby grzybowe cebuli

Na spotkaniu rozmawiano o zdrowotności cebuli, zwłaszcza o stemphylium, które pojawia się na coraz większej liczbie plantacji. Wydaje się, że kluczem do zabezpieczania cebuli są działania profilaktyczne. Trudno jest zwalczyć chorobę, gdy już na dobre zadomowi się na naszych roślinach. Najszybciej niszczy stare liście. Aby zapobiegać wystąpieniu chorób grzybowych warto regularnie wykonywać zabiegi zawierające mankozeb z dodatkiem siarczanu magnezu. Ich liczba wynosi z reguły 3 do 4 przed pierwszym zabiegiem przeciw mączniakowi rzekomemu – mówił Piotr Borczyński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Zarzeczewie.

Niektóre przebarwienia to oparzenia herbicydowe
Niektóre przebarwienia to oparzenia herbicydowe

Dodał, że mączniak rzekomy w obecnym sezonie pojawiał się dość późno. Jeżeli stemphylium nie było uprzednio ograniczane, to dzieła zniszczenia dopełniała silna infekcja mączniaka rzekomego. Zabezpieczać przed chorobami grzybowymi można także środkami z gamy firmy Bayer, takimi jak Infinito 687,5 SC czy Fandango 200 EC, lub ewentualnie produkowanym przez firmę Syngenta środkiem Scorpion 325 SC.

Wojciech Kopeć reprezentujący firmę Yara Poland
Wojciech Kopeć reprezentujący firmę Yara Poland

Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel firmy Yara Poland, Wojciech Kopeć. Odpowiadał on na liczne pytania zebranych gości bardzo zainteresowanych tematyką żywienia cebuli, także za pomocą fertygacji i metodą dolistną. Przyjemnym akcentem wieńczącym spotkanie było wręczenie jego uczestnikom drobnych upominków.

Miły akcent na koniec - upominki od organizatorów w podziękowaniu za przybycie
Miły akcent na koniec – upominki od organizatorów w podziękowaniu za przybycie