Warzywnicze centrum badawcze w Bedlnie to miejsce gdzie firma BayerCrop Science prowadzi co roku szereg doświadczeń związanych z ochroną warzyw przed chorobami, szkodnikami jak też w zakresie zwalczania chwastów. Pozyskane tam obserwacje mają pomóc w lepszym pozycjonowaniu poszczególnych środków ochrony i jak najlepszym ich wykorzystaniu w uprawach warzyw. Mogli się o tym przekonać członkowie Forum Doradców Warzywniczych, którzy odwiedzili to miejsce 17 września. Zapraszamy na film.