Dwucyfrowy wzrost sprzedaży ziemniaków w USA

Sprzedaż detaliczna ziemniaków w USA liczona w dolarach amerykańskich wzrosła o 16,8% od lipca 2022 r. do czerwcu 2023 r. Ten okres zakończył się dobrym kwartałem (kwiecień–czerwiec 2023 r.), w którym sprzedaż detaliczna wzrosła o 14,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 

Sprzedaż w dolarach osiągnęła 16,9 miliarda dolarów w okresie 52 tygodni, i jest to najwyższa wartość od pięciu lat. Chociaż sprzedaż wolumenowa spadła w ciągu roku (-2,6%) i kwartału (-3,3%), pozostaje i tak o 2,5% powyżej poziomu sprzed pandemii.

Ceny detaliczne dla wszystkich typów ziemniaków w ciągu roku wzrosły o 19,9%. Dalej jednak ich cena jest przystępna dla konsumentów i wynosi 2,36 USD/funt. Kwartał kwiecień-czerwiec 2023 wykazał podobne wyniki, ze wzrostem cen o 18,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i średnią ceną 2,56 USD/funt.

Wszystkie kategorie ziemniaków zanotowały wzrost cen sprzedaży w dolarach zarówno w ciągu roku, jak i kwartału (rok | kwartał):

• Zamrożone: 34,8% | 39,3%
• W puszkach: 19,1% | 33,9%
• Świeże: 16,5% | 12,4%

Pomimo niewielkiego spadku, sprzedaż wolumenowa w okresie 52 tygodni pozostaje o 2,5% wyższa niż poziomy sprzed pandemii. Najbardziej znaczącymi spadkami sprzedaży wolumenowej w tym okresie były ziemniaki instant (-5,2%) i dodatki przygotowane do delikatesów (-3,1%). Jednak te kategorie stanowią zaledwie 13% całkowitej wartości detalicznej sprzedaży ziemniaków. 

W przypadku świeżych ziemniaków średnia cena sprzedaży w okresie 52 tygodni wynosiła 1,01 USD za funt, co stanowi wzrost o 19,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najlepszy wzrost notowano w przypadku żółtych ziemniaków, który ceny liczone w USD wzrosły o (21,4%) i wolumenie (7,0%) sprzedaży.

Ziemniaki Russet, które stanowią 62% całej sprzedaży wolumenu dla kategorii świeżej, odnotowały wzrost sprzedaży w dolarach o 23,5%, a w wolumenie spadek o 3,3% w ciągu roku. Ziemniaki Russet miały największy wzrost cen w kategorii świeżych rok do roku (27,7%), chociaż nadal mają średnią cenę sprzedaży poniżej 1,00 USD za funt (0,83 USD).

Wszystkie wielkości opakowań z wyjątkiem opakowań większych niż 10 funtów odnotowały wzrost sprzedaży w dolarach rok do roku. Wszystkie torby o wartości 5 funtów lub mniej rosły zarówno w dolarach, jak i sprzedaży wolumenowej w tym okresie. 


Źródło: Potatoes USA