Uprawa pomidora w gruncie do najprostszych nie należy. Wymaga bowiem intensywnej ochrony przed chorobami. Dla uzyskania wysokiego plonu i to dobrej jakości istotne jest zapewnienie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. O jakie pierwiastki warto zadbać w okresie intensywnego wzrostu owoców?  

Warto pamiętać, że optymalne zawartości składników pokarmowych w glebie (mg/dm3) dla tego gatunku powinny wynosić: 90-120 N, 60-80 P, 200-250 K, 60-80 Mg oraz 600-1200 Ca, a pH dla pomidora powinno mieścić się w przedziale 5,5-6,5. Ważnym aspektem jest także nawadnianie plantacji i/lub stosowanie fertygacji oraz nawożenia dolistnego.

Aktualnie większość pomidorów gruntowych rozpoczyna owocowanie. W tym okresie warto pamiętać o prawidłowym zaopatrzeniu roślin w potas. Ten makroelement reguluje gospodarkę wodną, aktywuje wiele enzymów. Jest niezbędny do prawidłowej przemiany azotu oraz syntezy białek. Dobre zaopatrzenie w ten składnik przeciwdziała pękaniu owoców.

Prawidłowy rozwój determinuje dobre ich zaopatrzenie w składniki pokarmowe

W okresie rozwoju owoców warto pomyśleć o nawożeniu dolistnym nawozem Agroleaf Power high K (15-10-31). Do fertygacji warto z kolei wykorzytać Solinure FX 10-10-40. Formowanie owoców pomidora to także czas kiedy rośliny wymagają dobrego zaopatrzenia w wapń. Dobre zaopatrzenie w ten składnik przeciwdziała występowaniu suchej zgnilizny wierzchołkowej. Ciekawym produktem, który przynosi doskonałe efekty w ograniczaniu tej choroby fizjologicznej jest Polysulphate. Ten naturalny minerał zawiera 17% wapnia (CaO) w postaci siarczanu oraz 14% K2O, 6% MgO i 48% SO3. Wapń zawarty w nawozie jest wyjątkowo łatwo pobierany przez rośliny. Powoduje ograniczenie występowania suchej zgnilizny.