Sala wykładowa pękała w szfach, choć część warzywnicza cieszyła się mniejszym zainteresowaniem niż sadownicza


Po raz XX w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, będącym poligonem doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa, odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich producentów owoców i warzyw. Jest to jedyna swego rodzaju możliwość poznania miejsca gdzie realizowane jest szereg doświadczeń naukowych jak też spotkania się z ich autorami. Prezentowane będą wyniki doświadczeń, sposoby ich prowadzenia jak też można będzie porozmawiać z najlepszymi ekspertami w wielu dziedzinach nauk ogrodniczych. Zapraszamy 8 czerwca do Dąbrowic!

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI INSTYTUTU OGRODNICTWA

w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach 8 czerwca 2017 r.

PROGRAM

09.00 – 16.00 Panorama Firm uczestniczących w Dniu Otwartych Drzwi

10.00 – 10.30 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników – Prof. dr hab. Małgorzata Korbin − Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa

Wystąpienia Gości

10.30 – 13.15 Wykłady

  • Optymalizacja nawadniania roślin ogrodniczych – dr Krzysztof Klamkowski
  • Aktualne zagrożenia chorobami w uprawach sadowniczych – mgr Sylwester Masny, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Joanna Puławska
  • Ważne problemy w ochronie warzyw przed chorobami w 2016 roku dr Jan Sobolewski EcoOrchard – Rośliny przywabiające faunę pożyteczną w sadach – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
  • Zwalczanie chwastów w uprawach ekologicznych przy użyciu gorącej wody w technologii BioMant Aqua – Henryk Kucharczyk, Mantis ULV

10.30 – 12.30 Konsultacje i poradnictwo indywidualne prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa

12.30 – 13.30 Poczęstunek

13.30 – 15.30 Prezentacja doświadczeń w Sadzie Doświadczalnym dla grup tematycznych – przegląd kwater gatunkowych

Prezentacje doświadczeń na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach

Spotkanie skierowane jest zarówno do sadowników jak i producentów warzyw