Powrót niskich temperatur w całym kraju spowodował opóźnienia w sadzeniu rozsady pomidora. Plantacje wysadzone przed chłodami były narażone na spadki temperatury poniżej 0oC, co w różny sposób odbiło się na kondycji roślin, włącznie z lokalnymi wymarznięciami pomidorów.

Dobra ochrona pomidorów już na starcie

Sadzenie pomidorów dobiega końca. W pierwszej kolejności skupiamy się na zwalczeniu chwastów. Do tego celu w naszym kraju zarejestrowane są takie substancje aktywne jak napropamid, metrybuzyna oraz rimsulfuron, które zwalczają chwasty dwuliścienne (rimsulfuron zwalcza również chwastnicę jednostronną), są także graminicydy zwalczające chwasty jednoliścienne. Pamiętajmy, aby stosując mieszaninę metrybuzyny oraz rimsulfuronu w jednym zabiegu nie dodawać adiuwantu!

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek środka ochrony roślin należy przeczytać etykietę.

Sadzenie pomidorów w okolicy Leszna w Wielkopolsce

 

 

Profesjonalna uprawa pomidorów gruntowych wymaga intensywnej, ale też przemyślanej ochrony przed patogenami chorobotwórczymi. Producenci pomidorów polowych mają coraz wyższe wymagania jakościowe, które decydują o możliwościach zbytu zarówno do przemysłu jak i na świeży rynek. Aby zachować wysoką zdrowotność roślin należy bardzo dokładnie lustrować plantacje co kilka dni od przyjęcia się rozsady, a w okresie opadów nawet codziennie.

Występowaniu chorób najlepiej zapobiegać

Na początku rozwoju roślin w polu należy pamiętać o zabezpieczeniu roślin nie tylko przed chorobami grzybowymi, ale również przed bakteryjnymi, w tym tą najgroźniejszą którą jest bakteryjna cętkowatość pomidora. W tym celu należy kilkukrotnie zastosować produkt zawierający w swoich składzie miedź – przemiennie z innymi fungicydami do momentu kwitnienia.

W tym czasie do ochrony pomidora zalecamy wykorzystać Acrobat® MZ 69 WG w dawce 2kg/ha naprzemiennie z produktami zawierającymi substancję aktywną Metalaksyl-M o odmiennym mechanizmie działania. Acrobat® MZ 69 WG to rozwiązanie zwalczające takie choroby jak zaraza ziemniaka, alternarioza oraz antraktnoza.

Początek kwitnienia to dobry moment na zastosowanie Cabrio® Duo 112 EC

Zdjęcie 3: początek kwitnienia to dobry moment na zastosowanie Cabrio® Duo 112 EC

Najbardziej intensywny wzrost roślin przypada od fazy początku kwitnienia. W tym czasie do ochrony pomidorów warto sięgnąć po fungicyd Cabrio® Duo 112 EC w dawce 2,5l/ha. Oprócz zabezpieczenia plantacji przed chorobami wykorzystamy też właściwości Agcelence, czyli pozytywny wpływ na fizjologię roślin, co bardzo przyda się rośliną, szczególnie w tak ważnej fazie rozwoju, jaką jest kwitnienie.

Polecamy także obejrzenie filmu dotyczącego ochrony pomidora.

 

Maciej Wita

Regionalny Doradca Agronomiczny

Zalecenia zostały opracowane przy współpracy z dr Anną Długosz