Pod koniec sierpnia w gospodarstwie Łukasza Rózgi w miejscowości Szczytniki k. Proszowic odbył się „Dzień Ziemniaka” zorganizowany przez firmy Agrico Polska oraz FK KAW2 – Krzysztof Musiał. Podczas spotkania zaprezentowano wybrane odmiany z portfolio Agrico. Licznie zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą partnerów współorganizujących to wydarzenie, którymi byli Belchim, Ad Terram, Agro-Sorb Polskie Aminokwasy oraz Pilar-Tech.

Spotkanie otworzył Artur Szadkowski z Agrico Polska, który omówił tegoroczną sytuację na rynku ziemniaka w Polsce. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na problem z małą ilością dostępnego sadzeniaka w sprzedaży, co najprawdopodobniej przełoży się na wzrost cen ziemniaka. Następnie głos zabrali przedstawiciele firm obecnych na spotkaniu.

Ochrona od samego początku

Andrzej Słaboń z Belchim wskazał, że firma dysponuje możliwościami ochrony ziemniaka od samej początku uprawy, aż do jej końca, rozpoczynając od zaprawy poprzez ochronę przed chwastami, chorobami grzybowymi, a kończąc na przechowalnictwie, czyli zabezpieczeniem przed kiełkowaniem ziemniaków.

Naturalne zaprawy

Ad Terram to firma holenderska, działająca od 7 lat, która obecnie wchodzi na polski rynek. Podmiot ten jest głównie znany z zapraw nasiennych. Produkty te wyróżniają się tym, że są naturalne i mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym. 

Jakub Pytkowski (Ad Terram), przedstawił uczestnikom spotkania zaprawę Ad Terram Optimum Bulb, która zapewnia wcześniejsze wschody ziemniaków, bardziej wyrównaną uprawę, dzięki czemu rośliny przez cały sezon są bardziej odporne na choroby i mają o ok. 6-7% większy plon.

Polskie Aminokwasy

Podczas Dnia Ziemniaka obecna była firma Biopharmacotech, produkująca aminokwasy pod marką Agro-Sorb i L-Amino+. Produkcja ich preparatów odbywa się w technologii hydrolizy enzymatycznej, co ma zagwarantować wysoką skuteczność produktów także w uprawach ziemniaka.

Maszyny rolnicze

Pilar-Tech, dealer m.in. marki Kubota to firma z 31 letnim stażem, która od 24 lat zajmują się branżą rolniczą.  W Szczytnikach zaprezentowała dwa ciągniki marki Kubota M6-142 oraz model M7-173.

Odmiany Agrico dostosowane do potrzeb

Przedstawiciele Agrico Polska Artur Szadkowski, Krzysztof Szymański i Grzegorz Korzeniewski omówili wszystkie odmiany znajdujące się na poletkach pokazowych w Szczytnikach.

Odmiany uprawiane pod okryciem:

Riviera

To odmiana wczesna z jasnożółtą skórką. Okres wegetacji 70 dni. Charakteryzuje się brakiem kwitnienia. Odmiana wymagająca ochrony przed zarazą ziemniaka od początku wegetacji. Bardzo dobrze znosi chłodne wiosny. Charakteryzuje się brakiem kwitnienia. Wymaga ochrony przed zarazą ziemniaka od początku wegetacji. Artur Szadkowski zwracał uwagę na to, że Riviera przoduje w wielkości plonu handlowego.

Arrow

Odmiana wczesna, smaczna z białym miąższem, która w tej chwili jest jednym z liderów na rynku. Smaczna, dobrze radzi sobie w uprawach ekologicznych. Jako odmiana wczesna dobrze radzi sobie w przechowaniu nawet do tygodnia czasu.

Impala

Odmiana z delikatnie żółtym miąższem i skórką, późniejsza o około 2 tygodnie od ‘Riviery’, długo zachowująca walory smakowe. Dobra na gleby lekkie, z której można uzyskać plon 60 t/ha i więcej.

Odmiany uprawiane bez okryć:

Ranomi

Odmiana wczesna, z gładką skórką i płytkimi oczkami, nadaje się do mycia. Bardzo plenna. Grzegorz Korzeniewski zwracał uwagę na bardzo dobry smak ‘Ranomi’, która weszła na listę odmian preferowanych przez sieć sklepów Biedronka. Przewyższa ‘Impalę’ smakiem, możliwością plonowania oraz odpornością na parcha. Odmiana poszukiwana przez firmy pakujące i dostarczające ziemniaki do sieci handlowych.

Arizona

Odporna na suszę. Bardzo tolerancyjna na wysokie temperatury i słabsze gleby. Artur Szadkowski podkreślał, że ‘Arizona’ ma bardzo duży potencjał plonotwórczy. Jak informował, gdy ta odmiana ma dobre warunki, może dać plon ponad 100 t/ha. Ma tendencję do tworzenia bardzo dużych bulw.

Constance

To odmiana ziemniaka o miąższu żółtym i bardzo dobrym smaku. Nadaje się do obierania, opiekania. Uzyskiwany plon do 80 t/ha. Jest odporna na suszę.

Exellency

Jak zaznaczył Artur Szadkowski, jest to najbardziej uniwersalna odmiana z portfolio Agrico pod względem jej wykorzystania. Nadaje się nawet na słabsze kompleksy glebowe. Można ją bardzo długo przechowywać ze względu na większą zawartość suchej masy. Należy pamiętać, że jest wrażliwa na metrybuzynę.

Twister

To nowa odmiana, średniowczesna. Całkowicie odporna na zarazę liści i bulw. W tym roku plon na plantacjach ekologicznych i niepodlewanych wynosił ok. 40 ton z hektara.

Esmee

Odmiana o czerwonej, gładkiej skórce, płytkich oczkach, żółtym intensywnym miąższu, bardzo smaczna. Wrażliwa na metrybuzynę.

Rudolph

Ziemniak o czerwonej skórce, białym miąższu. Odmiana odporna na suszę w porównywalnym stopniu do ‘Arizony’, idealna do przechowywania. Plony od 60-80 t/ha. Przedstawiciel Agrico, zwracał uwagę na to, że odmiana ta jest liderem jeśli chodzi o zwiększający się areał je upraw w grupie odmian o czerwonej skórce.

Sinora, Fontana, Markies

To odmiany frytkowe. Nawet długo przechowywane zachowują dobry smak. Artur Szadkowski zasygnalizował, że ‘Fontana’ będzie to prawdopodobnie odmiana o największym areale uprawowym w Polsce. Już teraz uprawia się ją prawdopodobnie na największej powierzchni w Europie. Dodał także, że jest to odmiana ziemniaka lubiąca nawożenie azotem organicznym.