Przy okazji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa 2020 odbędzie się konferencja pt. „Ekologia w ogrodnictwie – czy to się opłaca?”. Zaplanowano ją na drugi dzień targów, tj. 16 stycznia. Wydarzeni będzie mieć miejsce w Sali 4. W trakcie konferencji wygłoszonych zostanie aż 12 prelekcji o zróżnicowanej tematyce. Wiele uwagi poświęcone zostanie warzywom i ziemniakom.

Ekologiczne metody ochrony warzyw

Dr Agnieszka Włodarek z Zakładu Fitopatologii przy Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach opowie o tym czego należy się spodziewać w zmieniających się warunkach uprawy warzyw. Zmiany klimatyczne są faktem i mogą mieć różnoraki wpływ na prowadzenie ekologicznych upraw. Wzrost średniej temperatury powietrza będzie powodował wydłużenie okresu wegetacyjnego, co będzie dawać możliwość wprowadzania do uprawy nowych gatunków roślin. Niestety, wcześniej rozpoczynający się sezon wegetacyjny naraża wiele z rosnących i kwitnących roślin na przymrozki. Niekorzystnym zjawiskiem jest również wzrastające zanieczyszczenie wód i powietrza. Zmiany klimatyczne będą wpływały również na bioróżnorodność środowiska. Pojawiać się będą nowe gatunki inwazyjne lub zmianom ulegnie zasięg występowania obecnych. Modyfikacjom mogą ulegać także ich cykle rozwojowe. Przykładem jest sezon wegetacyjny 2019 r., gdzie nie obserwowano porażenia warzyw przez sprawców mączniaków rzekomych i zarazy ziemniaka, natomiast odnotowano wysokie nasilenie sprawców mączniaków prawdziwych i chorób bakteryjnych, stanowiących problem w krajach klimatu ciepłego.

Biologiczna ochrona ziemniaka

Marcin Oleszczak (po prawo) z firmy Intermag

Marcin Oleszczak z Intermag opowie o biologicznej ochronie ziemniaków.  Grupa biopreparatów (biofungicydów czy bioinsektycydów) póki co nie jest na polskim rynku duża i dostawcy takich rozwiązań głównie koncentrowali się na rynku ogrodniczym, mniej uwagi poświęcając uprawom rolniczym. Ważną chorobą dla wszystkich kierunków produkcji ziemniaka jest rizoktonioza. Rizoktonioza ziemniaka (Rhizoctonia solani) wydaje się być ważną chorobą ziemniaka, z uwagi na to, że występuje we wszystkich rejonach uprawy ziemniaka, a straty wywołane wystąpieniem tej choroby mogą sięgać nawet 50% plonu. Nasilenie choroby jest uzależnione od wielkości źródła infekcji oraz w dużym stopniu od przebiegu warunków atmosferycznych w okresie wegetacji. Choroba ta może dawać na ziemniaku cztery typy objawów: ospowatość bulw, gnicie kiełków, próchnienie podstaw łodyg, deformacje bulw. Każdy z wymienionych typów objawów występuje w innym terminie i na innym organie rośliny – mogą one stanowić kolejne fazy rozwoju choroby, ale poszczególne objawy mogą również występować niezależnie od siebie. Na stałe do praktyki ochrony ziemniaka weszło także zaprawianie bulw sadzeniaków w czasie sadzenia, przy użyciu odpowiednio dobranych zapraw, które zależnie od substancji aktywnych chronią uprawę przed rizoktoniozą czy szkodnikami. Do tego segmentu zalicza się nowy biofungicyd PRORADIX. W biofungicydzie tym składnikiem aktywnym są bakterie z rodzaju Pseudomonas, wyizolowane z gleby na początku XXI wieku, w Niemczech. Jest on przeznaczony do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka przeciwko rizoktoniozie, także u uprawach ekologicznych (preparat może być stosowany także w formie opryskiwania sadzeniaków).

Pełny program

Biologiczna ochrona to tylko jedno i kilku zagadnień, które zostaną poruszone podczas konferencji Ekologia w ogrodnictwie – czy to się opłaca? Pełny program wystąpień znajduje się poniżej:

10:00 – 10:30Zmiana warunków klimatycznych wpływa na aktywność biologiczną gleb – jak reagują mikroorganizmydr Beata Kowalska (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)
10:30 – 11:10Ochrona ziemniaków przed Rhizoctonia solani w uprawie ekologicznejGiovanni Amenta i Marcin Oleszczak
11:10 – 11:40Najgroźniejsze patogeny i możliwości ograniczania chorób w ekologicznej uprawie warzywdr Agnieszka Włodarek (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)
11:40 – 12:10Wpływ ocieplenia klimatu a zagrożenie upraw ogrodniczych przez szkodnikidr Wojciech Warabieda (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)
12:10 – 12:30Niechemiczne zwalczanie szkodników upraw a strategia antyodpornościowaDariusz Rzymowski (Synthos AGRO)
12:30 – 13:00Nicienie w ekologii – z tym można walczyćdr Aneta Chałańska (NEFscience)
13:00 – 13:20Nowe ekologiczne rozwiązania w ochronie warzyw i owocówdr Michał Pniak (Biocont Polska Sp. z o.o.)
13:20 – 13:50Jak radzić sobie z deficytem wody w uprawach ekologicznychprof. dr hab. Waldemar Treder (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)
13:50 – 14:05Ad vocem nawadniania – zadbajmy o stan sanitarny wody i upraw w ekologiidr hab. Magdalena Szczech (Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)
14:05 – 14:30Wykorzystanie produktów ekologicznych w uprawach konwencjonalnychJędrzej Pytkowski (Agrosimex Sp. z o.o.)
14:30 – 15:00Czy współczesne rolnictwo i ogrodnictwo może być składnikiem gospodarki obiegu zamkniętego?dr hab. Andrzej Klasa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
15:00 – 15:30Nowe rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej – zmiany dla producentów owoców i warzywDorota Metera (BIOEKSPERT Jednostka Certyfikująca w Rolnictwie)