Ekoschematy – interpretacja wybranych przepisówMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o zmianie wybranych zagadnień związanych z interpretacją niektórych ekoschematów prowadzonych na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Dla warzywników szczególnie ważne są zagadnienia, które dotyczą ekoschematów: „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” oraz „Biologiczna ochrona upraw”.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Terminy przygotowania planów nawożenia

Lp.UprawaTermin wyników badań gleby *Termin przygotowania planu nawożenia **
1.Rośliny ozime 2022/2023badania gleby z 2022 r. do 25 lipca 2023 r.
2.Rośliny jare 2023do 25 lipca 2023r.do 25 lipca 2023r.
3.Rośliny ozime 2023/2024do 30 września 2023r.do 30 września 2023r.
* wyniki badania chemicznej analizy gleby zachowują ważność przez okres 4 lat od ich wykonania
** wymogiem w ramach praktyki jest również przestrzeganie planu nawożenia

Co zrobić jeżeli gospodarstwo posiada analizy gleby dla roślin ozimych nawożonych jesienią 2022 roku?

Plan nawożenia powinien być sporządzony dla wszystkich roślin będących w gospodarstwie.

Przy czym w gospodarstwach posiadających rośliny ozime nawożone w 2022 roku położone na działkach, na których nie było sporządzonej analizy gleby:

– nie opracowuje się planów nawożenia dla roślin ozimych 2022/2023,

Po sporządzeniu analizy gleby:

– sporządza się plan nawożenia dla roślin jarych w terminie do 25 lipca 2023 r.,

– sporządza się plan nawożenia dla roślin ozimych 2023/2024 do 30 września 2023 r.. 

* w sytuacji gdy rolnik nie miał opracowanego planu nawożenia dla rośliny ozimej wysianej w 2022 r., a kolejnym plonem głównym będzie roślina jara wysiana w 2024 roku, takie gospodarstwo nie będzie miało objętych planem nawożenia 100% GO i TUZ.

Biologiczna ochrona upraw

1. Czy środki stosowane w ekoschemacie „Biologiczna ochrona upraw” muszą być zarejestrowane jako środek ochrony roślin na konkretnego szkodnika/chorobę, który wystąpił na uprawie?      
– Tak

2. Jeżeli rolnik zgłosi ekoschemat „Biologiczna ochrona upraw”, a nie wystąpi sytuacja wymagająca tej ochrony, lub nie będzie dostępności biologicznego środka, odpowiedniego dla stwierdzonej choroby lub szkodnika, Rolnik ma zakupiony środek, przedstawił faktury do ARIMR. Co w takiej sytuacji z płatnością?  Wsparcie nie zostanie przyznane w sytuacji gdy rolnik nie zastosuje środka biologicznego (bo nie wystąpi sytuacja wymagająca tej ochrony, lub nie będzie dostępności biologicznego środka).  

– Wsparcie nie zostanie również przyznane w sytuacji gdy rolnik będzie miał zakupiony środek i przedstawi faktury, ale nie zastosuje tego środka.

3. Czy w ramach Biologicznej ochrony roślin wystarczy jeden zabieg/oprysk? 

– Środki należy stosować zgodnie z etykietą.