Ekskluzywny wywiad o odmianach kapusty i ich uprawie (cz. II)Wspólnie z Piotrem Gajdą, producentem warzyw w Charsznicy oraz Władysławem Tokarczykiem, kontynuujemy zwiedzanie poletek odmianowych. Tym razem nasi specjaliści większą uwagę zwracają na omówienie odmian z odpornością na kiłę kapusty oraz interesujące nowości. 

Ten sezon, w szczególności, dał się we znaki wielu plantatorom jeśli chodzi o wystąpienie kiły kapusty na plantacjach. Dlatego ponownie można spodziewać się zwiększonego zainteresowania nasionami odmian kapust z odpornością na sprawcę tej choroby. Dodatkowo odmiany z odpornością na kiłę kapusty, dzięki temu, że mają silny system korzeniowy osiągają zadowalającą masę również w latach z niewielką ilością opadów. W grupie odmian odpornych na kiłę kapusty, na uwagę zasługują takie odmiany jak np. Kilabaron F1, Kilaplon F1, Kilaprince F1, Kilaherb F1, Kilacees F1 czy Kilafox F1. Część z tych odmian doskonale sprawdza się w produkcji kapust do kiszenia, a część również do produkcji na świeży rynek oraz do przechowywania. W części z tych odmian zauważa się również dużą tolerancję na wciornastka.

Odporność na kiłę kapusty, nie zwalnia plantatora z dobrego nawożenia i ochrony – komentował W. Tokarczyk.

W trakcie rozmowy zwrócono uwagę również na płaskie odmiany kapust, doskonałe np. do produkcji gołąbków czy też różnego rodzaju sałatek. Taką odmianą jest np. Sarmello F1. Odmiana ta powinna być sadzona dopiero w maju. 

Terminator F1 to klasyczna odmiana dedykowana na świeży rynek, ale również na kiszenie.

Torreador F1 to odmiana o bardzo wyrównanych główkach, doskonała do sprzedaży na świeżym rynku. Odmiana ta może być wysadzana w kilku terminach, co pozwala zapewnić długą podaż tej cenionej przez sprzedawców kapusty. Odmiana ta okazuje się również mało podatna na wciornastka. 

W. Tokarczyk, zwracał uwagę na kilka bardzo interesujących nowości jak np. prezentowane odmiany pod numerami SGW 0656 (długi okres wegetacji, duża tolerancje na wciornastka, doskonała do przechowywania i przygotowania do sprzedaży). Odmianę to doceniliśmy już w naszym gospodarstwie nie tylko w uprawie, ale również na etapie przygotowania do sprzedaży – komentował P. Gajda. 

Z grupy kapust o czerwonych główkach zwróciliśmy uwagę na numer SGX 0100, który tworzy duże główki. Będzie nadawała się do długiego przechowywania. 

Osoby zwiedzające poletka odmianowe zwracali uwagę również na niezwykle atrakcyjnie prezentującą się odmianę włoską o stożkowych główkach o nazwie Stelvio F1 czy klasyczną stożkową odmianę Grivola F1.