Fasola pod numerem DW 680


28 sierpnia w Grupie Producentów Owoców i Warzyw Warpol w miejscowości Dobre odbyło się spotkanie poświęcone uprawie fasoli szparagowej. Organizatorami byli producenci i dystrybutorzy nasion warzyw, firmy Hazera, HM.Clause i Vilmorin, a także Yara Poland. Uczestnicy mieli szansę zapoznania się z kolekcją odmian podczas zbiorów, a także z najnowszymi rozwiązaniami w branży nasiennej.

Jak uzyskać odmiany o statusie lidera?  

W części wykładowej swój głos zabrało dwóch francuskich specjalistów z Vilmorina. Christophe  Vivien (manager odpowiedzialny za gatunki bobowate) podkreślił rolę jaką odgrywają fasole w portfolio firmy. Vilmorin jest firmą nasienna, która stawia na ciągły rozwój. Co roku 16-17% obrotu jest przeznaczane na rozwój i hodowlę nowych odmian, które będą mogły lepiej sprawdzać się w warunkach zmieniającego klimatu. Tak duże nakłady na rozwój związane są z długim cyklem produkcji nasion. By odmiana trafiła na rynek konieczne jest minimum 6 lat badań i koleje dwa na namnożenie odpowiedniej ilości materiału siewnego.

Spotkanie poświęcone uprawi fasoli szparagowej odbywało się na polach Grupy Producentów Owoców i Warzyw Warpol

W branży nasiennej nic nie zdziała najlepszy marketing jeżeli nie będzie pracy twórczej w hodowli, która pozwoli utrzymywać pozycję lidera dostarczającego dobre rozwiązania – podkreślał prelegent.

Vilmorin produkuje nasiona wszystkich rodzajów fasoli, o strąkach spłaszczonych i okrągłych, barwy żółtej i zielonej, a także rodzajów flageolet i białych na ziarno. 70% hodowanych odmian dedykowana jest dla przetwórstwa. Zanim nowa odmiana będzie mogła być wprowadzona przechodzi szereg testów mających na celu sprawdzenie jej przydatności. Sprawdzane są cechy agrotechniczne takie jak łatwość odszypułkowania się, wzrost roślin, wysokość plonu i tolerancja na zmienne warunki pogodowe. Badana jest również podatność na patogeny, szczególnie na Sclerotinia powodujące zgniliznę twardzikową. Niezmiernie ważna jest również przydatność do przetwórstwa, czyli to jak strąki zachowują się w dalszym obrocie pozbiorczym.

Francja jest liderem produkcji fasoli. Uprawia się ją na niemal 30 tys. ha. Dla porównania w Polsce jest to ok 5 tyś ha. Świadczy to o dobrych podstawach w produkcji tych roślin jakie ma firma Vilmorin. Perspektywicznymi odmianami jego zdaniem są Dezzer, Chicago, DW 680.

Agrotechnika to podstawa

Jean-Marc Liron, kolejny z przedstawicieli Vilmorina zobrazował na wstępie sytuacje jaka jest w tym momencie na polach we Francji. W normalnym roku zebranych byłoby ok 50% upraw, ale z powodu fali upałów i późniejszy okres burz zebrano  fasolę dopiero z ok 20 % plantacji. Jest ona niższej jakości niż w latach ubiegłych. Dodatkowym problemem w uprawie jest zwiększające się nasilenie śmietki kiełkówki i pojawienie się wiosennych przymrozków.

Prelegent podkreślił trzy najważniejsze aspekty w uprawie fasoli. Zacząć należy od odpowiedniego zarządzania uprawą. Siew powinien być wykonany w momencie gdy gleba osiągnie temperaturę powyżej 10oC. Pozwoli to na szybkie i równomierne kiełkowanie nasion, co ułatwi późniejszą agrotechnikę. By osiągnąć oczekiwany plon konieczne jest wykonanie odpowiedniej obsady wysiewając 260-300 tys. nasion na ha.

Póki jest to możliwe należy stosować nasiona zaprawiane, które pozwalają ustrzec się przed śmietką. Za kilka lat może się jednak okazać, że używane w ten sposób substancje zostaną zakazane co podniesie ryzyko ataków szkodników – wspominał Jean-Marc Liron .

Spotkanie poświęcone uprawi fasoli szparagowej odbywało się na polach

Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednie stosowanie herbicydów. Pierwszy zabieg należy wykonać natychmiast po siewie z użyciem środka Command 480 EC. Pozwoli to już na starcie dać ochronę roślinom fasoli. Stosując ten herbicyd koniecznym jest stosowanie go na wilgotną glebę, a po jego aplikacji nie należy pola nawadniać by nie wpłukać środka w głąb gleby. Jeżeli wyprzedzą one we wzroście chwasty, będzie wtedy możliwe bezpieczne stosowanie herbicydów nalistnych w zmniejszonych dawkach, które będą bezpieczne dla większych roślin fasoli, a zabójcze dla siewek chwastów.

Bez wody ani rusz

Tegoroczna susza pokazuje jak ważne jest dostarczenie na plantację odpowiedniej ilości wody. Ponad 90% masy zielonej to woda, a masy tej przybywa każdego dnia. Pierwszym, ważnym momentem zaopatrzenia roślin w wodę jest nawodnienie pola jeszcze przed siewem, tak by nasiona trafiły w wilgotną glebę. Nawadnianie realizowane dopiero po siewie  może powodować zaskorupienie gleby i zniweczyć działanie herbicydów.

Kolejnym momentem krytycznym jest faza 4-5 liści właściwych. W tym właśnie okresie inicjują się pąki kwiatowe. Racjonalne nawadnianie podczas całego sezonu podnosi plon i kondycję roślin, a także wydłużyć okno zbioru nawet o 5 dni.

Dla prawidłowego wzrostu i plonowania, w krótkim okresie wegetacyjnym, fasola potrzebuje ok. 240 mm opadów co w polskich warunkach jest niemożliwe bez dodatkowego nawadniania. Części merytorycznej towarzyszyła prezentacja poszczególnych odmian w polu co przedstawimy w kolejnej części.