Emerytura z KRUS – ile wynosi netto?


KRUS to instytucja państwowa przyznająca świadczenia emerytalne osobom pracującym w sektorze rolniczym i objętym ubezpieczeniem społecznym. Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych informuje, że liczba ubezpieczonych w tej instytucji osób wynosi prawie 1,2 mln obywateli (stan na marzec 2023). Jest to więc jedna z najczęściej wybieranych form zabezpieczenia finansowego, zapewniająca dochód dużej części polskiego społeczeństwa po zakończeniu aktywnej pracy zawodowej. Procedura ustalania emerytury w Krajowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uległa zmianie. Ile wynosi emerytura z KRUS w 2024? Jakie obszary bierze się pod uwagę, przy ustalaniu wysokości świadczenia do wypłaty?

Emerytura KRUS – ile wynosi?

Aby uzyskać emeryturę w KRUS, rolnik musi spełnić określone warunki. Po pierwsze, osoba decydująca się na korzystanie z tej formy zabezpieczenia finansowego musi być zarejestrowana jako rolnik i prowadzić działalność rolniczą. Jest więc objęta odpowiednimi formami ubezpieczenia społecznego. Ponadto, obowiązkiem jest regularne uiszczanie składek na ubezpieczenie. Oczywiste jest również, że aby uzyskać emeryturę rolniczą, należy osiągnąć określony wiek emerytalny, który może być różny w zależności od płci, rodzaju pracy i innych okoliczności. Zgodnie z aktualnymi danymi wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat, a mężczyzn 65 lat.

KRUS – ile wynosi netto?

Ustalanie emerytury w Krajowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) w Polsce opiera się na specyficznych zasadach, które uwzględniają charakter pracy rolniczej oraz indywidualne okoliczności ubezpieczonego. Kompleksowy instruktaż, na podstawie którego obliczana jest wysokość emerytury lub renty rolniczej, znajduje się na stronie rządowej. Pod uwagę bierze się tzw. część składkową oraz część uzupełniającą. Wysokość części składkowej jest ustalana poprzez odgórne przyjęcie 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Istnieje także jeden wyjątek, który dotyczy osób odbywających czynną służbę wojskową. W takiej sytuacji dodaje się 1% do emerytury podstawowej za każdy rok takiej służby.

Jak podaje oficjalne źródło rządowe, od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r., część składkowa wynosi 1 429,60 zł. Warto podkreślić, że od marca 2024 roku nastąpi waloryzacja emerytur, dzięki której wspomniana wcześniej kwota wzrośnie do 1 602,86 zł. Wzrosną także dodatki.

Ile wynosi emerytura z KRUS?

Część uzupełniająca emerytury z KRUSu zależy od liczby lat objętych ubezpieczeniem emerytalnym oraz wysokości emerytury podstawowej. W przypadku, gdy liczba lat objętych ubezpieczeniem jest mniejsza niż 20, część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej. Jeśli przekroczymy przyjęty okres 20 lat, część uzupełniająca jest obniżana o 0,5% emerytury podstawowej. W praktyce oznacza to, że im dłużej osoba uiszczająca składki była objęta ubezpieczeniem emerytalnym, tym niższa będzie opisywana część uzupełniająca.

Ile wynosi emerytura KRUS?

Należy podkreślić, że system emerytalny w Polsce podlega regularnym zmianom i aktualizacjom. Dlatego też zaleca się regularne śledzenie bieżących przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych dla rolników. Szukając informacji w przestrzeni internetowej, należy wybierać sprawdzone źródła, które publikują wyłącznie potwierdzone prawnie, rzetelne dane. Jeśli chcemy zapoznać się z całą procedurą ustalania emerytury z KRUS krok po kroku, warto również przeanalizować przedstawione na stronie rządowej przykłady.