Już nie tylko nawadnianie ale również fertygacja cebuli wydaje się być uzasadniona. Potwierdza to przeprowadzone w 2015 roku doświadczenie, zrealizowane przez firmy Bejo Zaden Poland, Bayer, Milex i  Yara Poland. Zwyżka plonu, poprawa jakości i wielkości cebuli, mniejsze zużycie nawozów – jak to osiągnąć opowiada Wojciech Kopeć z firmy Yara. Zapraszamy na film.