Funkcjonalne i skuteczne, cz. 1

W komorze fitotronowej


Z najnowszą inwestycją firmy Intermag – nowym centrum badawczo-rozwojowym mogli zapoznać się uczestnicy konferencji prasowej zorganizowanej przez to przedsiębiorstwo 8 grudnia. Inwestycje w badania i rozwój to działania, które są jednym z priorytetowych kierunków rozwoju tej firmy. Inwestycje te w dużym stopniu wspierane są przez fundusze unijne, firma w ich wdrażaniu współpracuje także z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce.

Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag
Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag

W kierunku innowacji

We wszystkich realizowanych przez nas projektach, stawiamy na funkcjonalności wprowadzanych rozwiązań. Najnowszą serią produktów, które w tym roku trafią do sprzedaży będą mikrobiologiczne preparaty oferowana w linii produktowej Bactim. Zawarte w nich funkcjonalne mikroorganizmy pozwolą na lepsze wykorzystanie zgromadzonych w glebie składników pokarmowych, wpływając również korzystnie na ograniczenie porażenia roślin przez wiele patogenów odglebowych zagrażających uprawom – mówił Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag.

Intermag miniony sezon zamknie z obrotem ponad 40 mln zł, przy czym blisko połowa tej wartości to przychody osiągnięte dzięki eksportowi. Firma cały czas zdobywamy także nowe rynki, w tym roku nawozy z tego polskiego przedsiębiorstwa trafiły na wymagające rynki Belgi i Hiszpanii. Coraz więcej nawozów trafia także na bardzo odległe rynki jak Azerbejdżan czy Filipiny. Jesteśmy w wielu egzotycznych miejscach, gdzie trudno przebić się europejskim produktom. W przyszłym roku planujemy zbudować nowy zakład biotechnologiczny, który będzie służył do produkcji nowej generacji produktów – informował H. Kardasz.

Wiesław Ciecierski z firmy Intermag
Wiesław Ciecierski z firmy Intermag

Cały czas najważniejszym rynkiem dla produktów tej olkuskiej firmy jest Polska. Mimo odnotowanego w Polsce w 2016 roku, w porównaniu do sprzedaży w 2014 roku, spadku sprzedaży wszystkich nawozów i biostymulatorów (przyczyniły się do tego spadkami w sprzedaży w takich uprawach jak rzepak, zboża czy ziemniaki, najmniejszy spadek notowany jest w sektorze warzyw) firma Intermag notuje wzrost sprzedaży swoich produktów, równocześnie zwiększając swój udział w rynku. Wyniki te udaje się nam osiągać oferując coraz to ciekawsze i innowacyjne produkty – mówił Wiesław Ciecierski z firmy Intermag. Nowości nawozowe wprowadzane w tym roku do sprzedaży to Primus B+, który jest specjalistycznym nawozem do zaprawiania materiału siewnego, dostarczając kiełkującym roślinom niezbędnych składników odżywczych. Produkt ten został wzbogacony o donasienny kompleks biostymulujący intensyfikujący rozwój korzeni i siewek, co korzystnie wpływa na zwiększenie odporności na suszę. Kolejnym wartym uwagi produktem jest Micro Plus Ultra, który jest specjalistycznym nawozem w postaci ultragranulatu, przeznaczonym do fertygacji upraw w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie. Każda granula tego produktu zawiera taką samą ilość substancji odżywczych. Produkt ten jest w 100% rozpuszczalnych.

Piotr Lubaszka z firmy Intermag
Piotr Lubaszka z firmy Intermag

Edukacja

Firma Intermag w nadchodzącym sezonie planuje zwiększyć liczbę osób działających w głównych regionach produkcji sadowniczej. Zależy nam aby pracujące u nas osoby były specjalistami i profesjonalnymi doradcami. Dzięki temu stajemy się partnerami w rozmowach z osobami korzystającymi z naszych produktów – mówił Piotr Lubaszka z firmy Intermag. Za coraz ważniejsze źródło przekazywania informacji firma uważa internet, stąd np. projekt Akademia Nawożenia Intermag, w ramach którego przygotowywane są filmy instruktażowe. Ideą przygotowywanych materiałów jest pokazywanie problemów w danej fazie rozwojowej i co należy robić jeśli wystąpi w takim czasie określony problem. W sumie ma powstać około 40 filmów instruktażowych. Firma rozwija również działania nad badaniem materiału roślinnego pochodzącego z gospodarstw jej klientów. Możliwe jest to dzięki posiadaniu nowoczesnego laboratorium analitycznego, co pozwala na analizę dostarczonego do tego przedsiębiorstwa materiału roślinnego, a następnie przygotowania na tej podstawie zaleceń nawożeniowych. Z takich analiz mogą korzystać producenci należący dla Klubu Agrinnowatora.

Radosław Wilk z Politechniki Wrocławskiej
Radosław Wilk z Politechniki Wrocławskiej

Informacje o pozytywnych wynikach z zastosowania wprowadzonego w ubiegłym roku i dobrze przyjętego przez rolników preparatu Bactim Słoma przedstawił Radosław Wilk z Politechniki Wrocławskiej. W prawidłowym wykorzystaniu znajdujących się w glebie składników ważną rolę odgrywają znajdujące siew glebie mikroorganizmy. W celu poprawienia funkcjonalności i zdrowotności systemu korzeniowego zostały wyselekcjonowane mikroorganizmy, które poprawiają te właściwości. Biopreparaty są to biologiczne konsorcja składające się z żywych organizmów i związków biologicznie aktywnych produkowane w procesach biotechnologicznych. W produkcie Bactim Słoma znajdują się wyselekcjonowane szczepy bakterii Bacillus subtilis i Bacillus licheniformis wyspecjalizowane w szybkiej i efektywnej dekompozycji resztek pożniwnych nawet w bardzo niskiej temperaturze. Bakterie produkują mieszaninę specyficznych enzymów oraz związków organicznych, które są odpowiedzialne m.in. za reakcję rozkładu celulozy do prostych związków odżywczych dla roślin. Posiadają one dodatkową funkcjonalność udostępniania uwstecznionego fosforu, co wzmacnia ich potencjał w promowaniu wzrostu roślin.

c.d.n.