Fuzarium w cebuli. Czy da się zwalczać?W ostatnim czasie na coraz większej ilości plantacji cebuli z siewu wiosennego na Kujawach ujawniają się pierwsze objawy fuzarium. Objawy te pokazują się nawet na plantacjach zabezpieczanych przed siewem produktami zawierającymi grzyby z rodzaju trichoderma szczep T 34.

Produkt zastosowany przed siewem cebuli niestety jest aktywny w glebie przez około 12 tygodni. Z tego względu zaleca się aby taki zabieg powtórzyć na wilgotną glebę używając do oprysku dużej ilości wody aby zarodniki grzyba spłynęły do gleby w okolice systemu korzeniowego. Można również zabieg wykonać przed nawadnianiem lub spodziewanym niewielkim opadem deszczu.

Oprócz produktów zawierających grzyby z rodzaju trichoderma można do zabezpieczenia systemu korzeniowego cebuli przed atakiem fuzarium użyć produktów bakteryjnych zawierających bakterie z rodzaju Bacillus subtilis szczep drugi np. Fuz Off lub Microbiotic Prevent, które również powinny trafić do gleby. Natomiast dodatkowo po użyciu produktu Fuz Off można rośliny opryskać produktem Policgron zawierającym bakterie z rodzaju Perribacillus umiejscawiające się w szczypiorze cebuli