O zagrożeniu ze strony chorób mówił prof. dr hab. Józef Robak


Podczas tegorocznych Dni Otwartych Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, poświęconym uprawom warzywniczym, prof. dr. hab. Józef Robak wskazywał na choroby które mogą stanowić duże zagrożenie w tym sezonie.

Dla upraw kapusty dużym zagrożeniem w tym sezonie mogą być choroby bakteryjne jak Pseudomonas campestris powszechna w wielu rejonach ze skoncentrowaną uprawą kapusty. Działanie ograniczające wobec niej wykazuje preparat Huwa-San TR 50, którym zabiegi najlepiej wykonywać wcześnie rano (koło 5.00 – preparat ma działanie dezynfekujące). Nową chorobą stwierdzoną na kapuście jest fuzaryjne gnicie główek, powodowane przez 3 różne szczepy Fusarium. Chorobę tę ograniczają niektóre fungicydy zarejestrowane do zwalczania szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej w kapuście (Signum 33 WG, Scorpion 325 SC, Rovral AquaFlo 250 SC i Amistar 500 SC). Coraz większym zagrożeniem dla upraw warzyw kapustnych staje się tez kiła kapusty, choroba rozpowszechniająca się m.in. przez uprawę rzepaku. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku sięga już w Polsce 1 mln ha, z czego w tym roku około 30% było w mniejszym lub większym stopniu zainfekowane przez kiłę kapusty – przypomniał prof. J. Robak. Dobrą rośliną obniżają presję tego grzyba jest też rzepak ozimy lub rzodkiew oleista uprawiane na przyoranie. W badaniach prowadzonych w IO dobre efekty dało również stosowanie nawozu Perlka (zawiera cyjanamid wapnia), który użyty w dawce 500 kg/ha ograniczał porażanie roślin przez kiłę kapusty. Profilaktycznie rozsadę można podlewać preparatem Altima 500 SC, lub opryskiwać nim pole przed sadzeniem roślin (dawka 2-3 l/ha).

W uprawach cebuli również duże jest w tym roku zagrożenie ze strony bakterioz, którym sprzyjają warunki panujące w tym sezonie czyli wysokie temperatury silne nasłonecznienie w połączeniu z gwałtownymi opadami deszczu. W przypadku wystąpienia takich problemów można wykonać zbiegi interwencyjne preparatami zawierającymi strobiluryny, Amistarem 250 SC czy preparatem Huwa-San TR 50. Na stanowiskach, gdzie cebula uprawiana jest w monokulturze problemem okazują się choroby odglebowe, jak fuzaryjne gnicie cebuli od piętki, co w warunkach suszy szybko uwidacznia się zamieraniem całych roślin.

Na plantacjach marchwi ciągłym zagrożeniem jest mączniak prawdziwy i alternarioza. Dobrymi preparatami do zwalczania tych chorób są Luna Experience 400 SC i Signum 33 WG, które to fungicydy w badaniach prowadzonych przez prelegenta, wykazywały 100 % skuteczność w zwalczaniu alternariozy naci. Ponadto mogą być stosowane środki jak Amistar 250 SC, Nativo 75 WG, Scorpion 325 SC czy Timorex Gold 24 EC. Zabiegi należy wykonać po stwierdzeniu pierwszych objawów chorobowych, i kontynuować ochronę do momentu zbiorów, pamiętając o okresach karencji dla poszczególnych fungicydów.

Choroby bakteryjne stanowią w tym sezonie duże zagrożenie dla polowych upraw pomidorów i ogórków. Dla tych pierwszych najgroźniejsze są rak bakteryjny i bakteryjna cętkowatość, choroby które przenoszone mogą być z nasionami, podłożem używanym do produkcji rozsady czy też otoczenie. Ochronę profilaktyczną można prowadzić stosując środek Huwa San TR50 lub fungicydy miedziowe w trakcie uprawy. Zagrożeniem dla ogórków jest bakteryjna kanciasta plamistość objawiająca się początkowo drobnymi i dość licznymi plamami które ograniczają nerwy liści. Z czasem tkanka w tych miejscach brązowieje i łatwo się wykrusza. W ochronie przed tą chorobą najważniejsza jest profilaktyka polegająca na zbiegach fungicydami miedziowymi.